Ὁ κακὸς Ἐρντογάν…

Κι ἐμεῖς, οἱ Εὐρωπαῖοι, οἱ …«καλοί», ποὺ εἴμαστε καὶ μέλη τοῦ ΝΑΤΟ ἐπὶ πλέον, θὰ φροντίσουμε νὰ τὸν συνετίσουμε. Νὰ τὸν κάνουμε νὰ φτύσῃ τὸ γάλα ποὺ τὸν θήλασε ἡ μάννα του.
Σωστά;

Θυμᾶστε τόν πολύ …κακό Σαντάμ Χουσεΐν; Ἐφ΄ὅσον οἱ …«καλοί» ΝΑΤΟϊκοὶ τὸν ξεπέταξαν, ἐπετυχαν, ἐπὶ πλέον, νὰ ἐπιφέρουν τὸν θάνατο μισοῦ ἑκατομμυρίου παιδιῶν. Μετὰ Σαντᾶμ αὐτό…

Ὁ κακὸς Ἐρντογάν...1

Ἀδίκως θρηνεῖ 1.500.000 νεκρούς καί μία καταστροφή τό Ἰράκ;

Θυμᾶστε τόν πολύ …κακό Καντάφι;
Ἔ, πάει κι αὐτός. Ἐσώθη ὁ πλανήτης ἀπὸ τὴν μούρη του καὶ ἡ Ἀφρική, ἐκτὸς ἀπὸ ὅλα τὰ ἄλλα, ἔχασε καὶ τὸ μεγαλύτερο φράγμα, ποὺ θὰ τῆς ἔλυνε τὰ προβλήματα ὑδρεύσεως.

Ὁ κακὸς Ἐρντογάν...5

Μέγιστον ἔγκλημα κατὰ τῆς Ἀνθρωπότητος ἡ καταστροφὴ τῆς Λιβύης!!!

Θυμᾶστε καί τόν πολύ …κακό Μιλόσεβιτς;
Ἔ, πάει αὐτός. Μία γενοκτονία πέρασαν οἱ Σέρβοι ποὺ τοὺς τὴν …χρέωσαν οἱ «καλοί» ΝΑΤΟϊκοί μας σύμμαχοι.

Ὁ κακὸς Ἐρντογάν...4

Οἱ …«σύμμαχοί» μας ἀνεκάλυψαν (ξαφνικά) ἐγκλήματα τοῦ UCK στὴν Σερβία!!!

Τόν Γιαννούκοβιτς; Τόν θυμᾶστε;
Πάει κι αὐτός… Πάλι πολὺ …κακὸς ἦταν… Τώρα ἀνέλαβε τὴν Οὐκρανία ἀπ΄ εὐθείας τὸ Ἰσραήλ.

Ὁ κακὸς Ἐρντογάν...3

Ὀδησσός… Ὅπως Marfin….

Τόν Ἄσαντ; Τόν θυμᾶστε;
Τὶ κρίμα ποὺ ἀκόμη τὸν θέλουν οἱ Σύριοι… Παραμένει παρανοϊκός, μισεῖ τὸν λαό του καὶ πρέπει κι αὐτὸς νὰ τελειώνῃ…

Ὁ Π. Κωνσταντίνου ὑπὲρ ἐπεμβάσεως τοῦ ΝΑΤΟ στὴν Συρία!!!

Τά τῆς Ὑεμένης τά μάθατε;
Ὡς …καλοί, ἐμεῖς, στέλνουμε κι ἐκεῖ τὰ …διαπιστευτήριά μας, γιὰ νὰ βομβαρδίζῃ ἐλεύθερα ἀμάχους ἡ Σαουδικὴ Ἀραβία.

Ὁ κακὸς Ἐρντογάν...6

Ἡ Σαουδικὴ Ἀραβία …«συνετίζει» τὴν Ὑεμένη!

Ἡ Ὑεμένη κινδυνεύει ἀπό λιμό;

Ἔ, κάπως ἔτσι καὶ μὲ τὸν Ἐρντογάν.
Εἶναι πολὺ …κακός. Ὄχι γιὰ ἐμᾶς ἀπαραιτήτως, ἀλλὰ ἐπεὶ δὴ ἔτσι θέλουν οἱ παλαιονεοταξίτες.
Κι ἐπεὶ δὴ τὸ θέλουν…
…ξέρουμε.

Φιλονόη

Σημείωσις

Γιατί δέν ἀφήνουν τούς λαούς νά εὕρουν μόνοι τους τούς ἡγέτες πού χρειάζονται;
Μὰ διότι ἐὰν μποροῦσαν οἱ λαοὶ νὰ ἀποφασίσουν μόνοι τους, τότε πῶς θά μποροῦσαν νά θεωροῦν ἑαυτούς θεούς, οἱ παρανοϊκοί τοῦ πλανήτου;

Κι ἀπὸ τὴν ἄλλην…
Σὰν Ἑλληνίδα μὲ ἐνοχλεῖ ὁ ἐπεκτατισμὸς τῆς Τουρκίας μὰ πιὸ πολὺ μὲ ἐνοχλεῖ ἡ ἀνθελληνικότης τῶν διαφόρων κυβερνώντων μας. Διότι τὸ πρόβλημά μας, ὡς λαοῦ, οὐδέποτε ἦσαν οἱ ἀπ΄ ἔξω. Πάντα ἀπὸ Κερκόπορτες τὴν παθαίναμε.

Ποῦ εἶναι τό λάθος;

Ὁ κακὸς Ἐρντογάν...2

 

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply