Καίγεται ἡ Τουρκία ἤ τσουρουφλιζόμαστε ἐμεῖς;

Καίγεται ἡ Τουρκία ἤ τσουρουφλιζόμαστε ἐμεῖς;Καὶ τὸ Βερολίνο ἀνησυχεῖ.
Κι ὅλη ἡ Εὐρώπη ἀνησυχεῖ.
Καὶ ταράζονται… Κι ἀναστατώνονται… Καὶ προβληματίζονται…
Καὶ σκοτουριάζονται… Κι ἀνησυχοῦν… Καὶ πόσο πολὺ ἀγωνιοῦν…
Ὤχ τὶ πάθαμε…
Τὴν ἴδια στιγμὴ ὅμως, κατὰ πῶς ἰσχυρίζονται οἱ γνῶστες, φέρεται ὁ Ἀμερικανὸς πρέσβυς στὴν Ἄγκυρα νὰ εἶπε: «αὐτὴν τὴν στιγμὴ βλέπετε νὰ γκρεμίζεται μία αὐτοκρατορία…»
Ἄρα;

Τὸ χρηματιστήριον βουλιάζει…
Τὰ ὁμόλογα τοῦ δημοσίου τους τὰ ξεφορτώνονται οἱ ἐπενδυτές, ὅσο ὅσο…
Ὁ ἕνας πίσω ἀπὸ τὸν ἄλλον, οἱ συνεργάτες τοῦ Ἐρντογᾶν, ἀλλὰ καὶ συγγενεῖς καὶ φίλοι του, ὁδηγοῦνται ἤ στὶς φυλακὲς ἤ στὸν εἰσαγγελέα, ἤ ἁπλῶς στιγατίζονται μέσῳ κλητεύσεων…
Κι ὁ Ἐρντογᾶν, πασχίζοντας νὰ ἀποφύγῃ τὸ μοιραῖον, προχώρησε σὲ ἀνασχηματισμό, ποὺ ὅμως ἀπέδοσε …ΤΙΠΟΤΑ!!!
Τὰ σκάνδαλα ἀποκαλύπτονται, τὸ ἕνα πίσω ἀπὸ τὸ ἄλλο, οἱ ταραχὲς μεγαλώνουν καὶ φυσικὰ τὸ κενὸν τῶν 87,5 δισεκατομμυρίων, ποὺ ἀπουσιάζει ἀπὸ τὰ ταμεῖα, δὲν εἶναι ἀστεῖο…

Ἀπὸ τὴν ἄλλην, κι αὐτὸ ἴσως εἶναι ἕνα ἀπὸ τὰ σημαντικότερα σημεῖα ποὺ πρέπει νὰ προσέξουμε, καὶ πάλι βγῆκαν στοὺς δρόμους οἱ σημαῖες μὲ τὶς φωτογραφίες τοῦ Κεμᾶλ ἔν ᾦ παραλλήλως οἱ παραβιάσεις τοῦ Ἑλληνικοῦ ἐναερίου χώρου εἶναι πέραν τῶν συνηθισμένων.
(Δεκαπέντε (15) παραβιάσεις στὶς 26 Δεκεμβρίου!!! Κι ὄχι μόνον… Νὰ θυμηθοῦμε τὶς βόλτες τῶν τουρκικῶν σκαφῶν πέριξ τῶν νήσων μας καὶ εἰδικῶς στὴν Σκύρο. Γιὰ τὴν ἀκρίβεια, τὸ ἐπόμενον βῆμα, κατὰ πῶς διαφαίνεται, θὰ εἶναι μία προσπάθεια ἐκτονώσεως τῆς ἐσωτερικῆς κρίσεως τῆς Τουρκίας, πρὸς …ἄλλην κατεύθυνσιν. Δῆλα δὴ πρὸς τὰ ἔξω…
Κι ἐπεὶ δὴ τὸ κουρδικὸ δὲν μπορεῖ πλέον νὰ τὸ ἐλέγξῃ ἡ Τουρκία, ἐφ΄ ὅσον οἱ ἀποφάσεις ἔχουν ληφθῇ ἐρήμην της, τί μένει;
Μήπως ἐμεῖς;

Τὰ γεγονότα τρέχουν.
Ἡ Κύπρος εἶναι ἤδη στὸ στόχαστρον τῆς Τουρκίας, κατὰ πρόσφατον  δήλωσιν τοῦ Ἐρντογᾶν.
Ἀλλὰ καὶ ὅλες αὐτές, οἱ πολὺ στοχευμένες παραβιάσεις τοῦ ἐναερίου χώρου μας, μαρτυροῦν ἐπίσης πὼς ἡ Τουρκία θὰ κινηθῇ πρὸς ὅλες ἐκεῖνες τὶς πλευρὲς ποὺ πιστεύει πὼς μπορεῖ νὰ κερδίσῃ χρόνο καὶ χρῆμα…
Μὲ ἕναν σμπάρο πολλὰ τρυγόνια…
Πρὸ κειμένου νὰ ἀποπροσανατολίσῃ τὴν κοινὴ γνώμη καὶ νὰ μειώσῃ τοὺς ἐσωτερικοὺς κραδασμούς, εἶναι πλέον ἱκανὴ ἀκόμη καὶ παγκόσμιο πόλεμο νὰ ξεκινήσῃ.

Σοβαρεύουν τὰ πράγματα…
Καὶ κάποιοι τὸ γνωρίζουν…
Κι ἔχουν ἀφήσῃ ἀφύλακτα τὰ πάντα, δίχως ἐξοπλισμοὺς καὶ δίχως πολεμοφόδια…
Σὰν νὰ στέλνουν τὰ πρόβατα, δῆλα δὴ ἐμᾶς, στὴν σφαγή…

Φιλονόη

φωτογραφία ἀπὸ τὰ ἐπεισόδια τοῦ θέρους. Δὲν ἔχει ἀλλάξῃ κάτι. Τὰ ἴδια πρόσωπα, μὲ τὶς ἴδιες σημαῖες καὶ τὰ ἴδια πρότυπα, στοὺς ἴδιους δρόμους, μὲ τὶς ἴδιες στοχεύσεις καὶ τὰ ἴδια ὄνειρα…

 

 

 

Νὰ μὴν πονέσουν, πρέπει νὰ τοὺς ποῦμε…
Διότι ὄλη αὐτὴ ἡ κατάστασις τῆς βίας, ποὺ ἐπικρατεῖ στὴν Τουρκία, ἔχει πολλὰ νὰ μᾶς μάθῃ ἀλλὰ ἀκόμη περισσότερα νὰ μᾶς συμβουλεύσῃ.

(Visited 68 times, 1 visits today)
One thought on “Καίγεται ἡ Τουρκία ἤ τσουρουφλιζόμαστε ἐμεῖς;

  1. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Ποιούς πολεμᾶ ὁ Ἐρντογάν; | Φιλονόη καὶ Φίλοι...

Leave a Reply