Λαχταρᾶς ὅμως ἀκόμη μίαν ἐκδρομὴ στὴν Τουρκία

«Δῆθεν», λέει, ἡ Ποντιακὴ Γενοκτονία

Ἡ ἐνόχλησις τῆς τουρκοφώνου ἐφημερίδος Μπιρλὶκ τῆς Κομοτηνῆς γιὰ τά μνημεῖα καὶ τὶς ἐκδηλώσεις γιὰ τὴν Γενοκτονία, τήν ὁποία ὀνομάζει «δῆθεν», δὲν μᾶς ἐκπλήσσει.
Εἶναι ἀκριβῶς ἡ ἐπίσημος τουρκικὴ ἄποψις.

Πλὴν ὅμως, μὲ αὐτὴν τὴν ἀφορμὴν θὰ θέλαμε, γιὰ μίαν ἀκόμη φορά, νὰ ἀπευθυνθοῦμε στοὺς ἑλληνοφώνους, ποὺ ἀκόμη καὶ σήμερα πηγαίνουν γιὰ διακοπὲς ἢ γιὰ ἐκδρομὲς στὴν Τουρκία.
Τὴν ὥρα δηλαδῆ ποὺ ἡ Ἑλλὰς ἔχει ἀνάγκη τὸ κάθε εὐρῶ τους…
Τὴν ὥρα ποὺ οἱ Τοῦρκοι προσβάλλουν τὴν μνήμη τῶν παππούδων τους… Ποὺ ἀπειλοῦν νὰ κάνουν τζαμὶ τὴν Ἁγία Σοφία… Ποὺ ἔχουν ἀποβατικὰ σκάφη ἀπέναντι ἀπὸ τὰ νησιά μας στὸ Αἰγαῖον… Ποὺ κατέχουν παράνομα τὸ 36 % τῆς Κύπρου καὶ ποὺ στήνουν γέφυρες ταχείας ζεύξεως στὸν Ἕβρο…
Εἶναι δυνατόν ἐσύ νά πηγαίνῃς ἐκδρομές στήν Τουρκία;

Πανορμίτης Σπανὸς

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply