Διότι μόνον …ἀφέντη ἀλλάξαμε τὸ ’21!!!

Ἐμπεδώσατέ το!

Τὸ μόνο ποὺ ἔγινε τὸ ‘21, ἦταν ἀλλαγὴ ξένου ἀφέντου…

Ὁ ἐντόπιος κοτζαμπάσης ἔμεινε ὁ ἴδιος. Τὸ ἄθλιο ἱερατεῖο ὁλόϊδιο καὶ τὸ ἅγιο σύστημα ἁπλᾶ ἄλλαξε προσωπεῖο.

Ὅλοι οἱ ἀγωνιστὲς τοῦ ΄21 κατέληξαν στὸν τάφο, στὴν φυλακὴ καὶ στὴν ἀπόλυτο φτώχεια, ἐνῶ Κωλέττηδες καὶ Μαυροκορδᾶτοι εὐημεροῦσαν…

Μιλᾶτε γιὰ μίαν μούφα ἐπανάσταση κι ἔχω σιχαθεῖ νὰ σᾶς ἀκούω…
Δικαιολογία ἦταν ἡ ψευδο-ἐπανάστασίς σας ἠλίθιοι, μὲ μόνον σκοπὸ νὰ ἐξολοθρευθοῦν ὅσοι πραγματικοὶ Ἕλληνες εἶχαν ξεφύγη ἀπὸ τὶς σφαγὲς τῆς Ῥώμης, τοῦ Βυζαντίου καὶ τῆς Τουρκίας!!!

Πότε θά τό καταλάβετε ἐπί τέλους αὐτό;;;;
Ἔ, Πότε;;;;;;;;;;;

Πειραιῶς Ἄρχουσα

εἰκόνα

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

4 thoughts on “Διότι μόνον …ἀφέντη ἀλλάξαμε τὸ ’21!!!

Leave a Reply