Φινέτσα γαλλική…

Ἡ κυρία Μακρὸν ἀποπνέει αὐτὸ τὸ συγκεντρωμένο DNA γαλατικῆς ἀρχοντιᾶς, συνδυασμένο μὲ τὸ βάθος τῆς βορείου πολιτισμικῆς της κληρονομιᾶς.

Ὅσοι περπατήσαμε στοὺς δρόμους τοῦ κόσμου, τὶς ἀναγνωρίσαμε αὐτὲς τὶς κυρίες, ἄλλοτε ψωνίζοντας στὰ κοσμηματοπωλεῖα γύρω ἀπὸ τὴν πλατεῖα Ὁμονοίας (Κονκὸρτ ἀμόρφωτοι), ἄλλοτε στὶς ἀβὰντ γκᾶρντ γκαλερὺ τοῦ Νοτίου χωριοῦ (σάουθ βίλατζ ἀμόρφωτοι) κι ἄλλοτε στὶς ἐξαιρετικὲς σοκολατερὺ τῆς Σαμπλὸν (Σαμπλὸν ἀμόρφωτοι εἶναι ἡ πλατεῖα τῶν Βρυξελλῶν ποὺ ψωνίζουν οἱ Ἕλληνες εὐρωβουλευτὲς καὶ οἱ εὐρωκράτες σοκολατάκια, τὰ ὁποία κοστίζουν τὸ μηνιάτικό σου.  Στὴν Γκᾶρτ πλᾶς ποὺ ἔχεις φωτογραφία ἀμόρφωτε πηγαίνουν οἱ βλάχοι!).

Κάποιες φορὲς μπορεῖ νὰ δῇς αὐτὴν τὴν δεσποσύνη καὶ στὸ Σάλτσμπουρκ, ἔξω ἀπὸ τὴν ὄπερα, στὸ ὑπαίθριο φουαγιὲ νὰ ἀπολαμβάνῃ στρείδαι μὲ σαμπάνια.

Ἐμεῖς, ποὺ τὰ ζήσαμε ὅλα αὐτά, μὲ μάτι ἀπαξίας βλέπουμε τὸ βλαχαδερὸ τὴν Μπαζιάν καὶ νοιώθουμε μίαν αὐτολύπησι, γιὰ τὴν πατρίδα μας καὶ τὴν ἔλλειψι γούστου.

Γιὰ αὐτὸν τὸν σπουδαῖο ἄνθρωπο, τὸν Μακρόν, ποὺ ξαναφέρνει μὲ τὴν κυρία του, τὴν φαντασία στὴν ἐξουσία σήμερα, νοιώθουμε ἔναν ἀπέραντο θαυμασμό.

Εὐτυχῶς ὅπου νἆναι πέφτουν καὶ μὲ τὸν Κυριᾶκο στὴν ἐξουσία. Στὸ πρόσωπο τῆς Μαρέβας θὰ ζήσουμε κι ἐμεῖς τὴν δική μας ἀναγέννηση.

(ὅταν βλέπετε σοσιαλιμπερὰλ κτυπῆστε τον (την) μὲ ῥαβδὶ στὸ κεφάλι γιὰ νὰ συνέλθῃ!)

«Ἕνας»

εἰκὼν

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply