Χρήσιμοι …ἀποδιοπομπαῖοι τράγοι μὲ ὄχημα τὸ ποδόσφαιρο!

Εγώ, πάντως, θυμάμαι ότι και παλαιότερα, με όχημα το ποδόσφαιρο και με την αβάντα κάτι «κουτσονόμων»και καταθέσεων των ΔΕΚΟ σε συγκεκριμένη ιδιωτική Τράπεζα (Κρήτης), επιχειρήθηκε η ανάδειξη ενός και μόνον προσώπου, ως ηγεμόνα του Τύπου και των νέων επιχειρηματιών της εποχής.

Μόνο που τότε και μετα απ’ αυτά, είχαμε ειδικά δικαστήρια, θανάτους μέσα στα δικαστήρια, καταδίκες και ανανήψαντες καταδικασθέντες δικηγόρους, που και σήμερα είναι στο προσκήνιο.

Ποιός άραγε θα κάνει τα ειδικά δικαστήρια;
Καλό απόγευμα αμνήμονες….

Ῥούσσης Νῖκος

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply