Ὥρα γιὰ τὰ νέα …«τζάκια»!

«Μὲ ὅποιον δάσκαλο καθίσῃς, τέτοια γράμματα θὰ μάθης…»

Ὁ «μικρὸς Ἀλέξης» ἔμαθε ἐπὶ τέλους!

Ἡ ἀριστερὰ «παρένθεσις» ἐτελείωσε.
Τὸ σύστημα πρέπει νὰ συνεχίσῃ νὰ δουλεύῃ καὶ νὰ παράγῃ τὰ δημόσια ἔργα του, τὶς συμβάσεις του, τοὺς ὁλιγάρχες του καὶ τὶς «κουμπαριές» του. Καί, κυρίως, νὰ πληρώνῃ τὶς «μίζες» του. 

Καιρὸς γιὰ τὰ νέα «τζάκια».
Γιὰ τοὺς δικούς μας ὁλιγάρχες.

Ἡ συνταγὴ γνωστή.
Μία ποδοσφαιρικὴ ὁμὰς καί, ἴσως, ἕνα κύπελλο…
Ἕνα λιμάνι, ὅπως τῆς Θεσσαλονίκης (ΟΛΘ)…
Ἕνας τηλεοπτικὸς σταθμός, ὅπως τὸ ΜΕGA…
Μία ἐφημερίς-ναυαρχίς, ὅπως τὸ «Ἔθνος» τοῦ Μπόμπολα…
…καὶ ἰδοῦ, ἕτοιμο τὸ «Σαββιδιστάν»…
…γιὰ νὰ βολευθοῦν ἐπὶ τέλους καὶ τὰ «δικά μας τὰ παιδιά!!!

Ἅ! Νὰ μὴν ξεχάσουμε καὶ τὶς πονηρὲς (Ν)τροπολογίες-φωτογραφίες, μὲ τὶς ὁποῖες τοὺς χαρίζουμε τὰ πρόστιμα γιὰ περιπτώσεις λαθρεμπορίου!!!

Διαπλοκὴ νὰ εἶναι καὶ ὅ,τι νἆναι!

Θεοφανάκης Στέφανος

(Visited 101 times, 1 visits today)
Leave a Reply