Δήλωση Δωρεᾶς ἔκαναν οἱ δωρητές Τσοχατζοπούλου;

Οἱ δωρητές τῆς ἐγγυήσεως Τσοχατζοπούλου ἔκαναν δήλωση δωρεᾶς στήν ἐφορία;

Σύμφωνα με δημοσιεύματα του τύπου, η δικαιοσύνη απεφάσισε να αποφυλακίσει τον κο Τσοχατζόπουλο, ορίζοντας εκτός των άλλων χρηματική εγγύηση 200.000 ευρώ.

ΠΗΓΗ

Σύμφωνα με νεώτερες πληροφορίες, ο κος Τσοχατζόπουλος συγκέντρωσε το ποσό αυτό από δωρεές φίλων του.

Είναι προφανές ότι δεν είναι μεμπτό να διαθέτει κάποιος φίλους ή φιλανθρώπους, που να συγκεντρώνουν χρήματα εγγυήσεως για να σε αποφυλακίσουν.

Καθώς όμως ευρισκόμαστε σε καθεστώς capital controls, μήπως θα ήταν σκόπιμο να διερευνήσει η δικαιοσύνη την πραγματική προέλευση αυτού του «τεραστίου» χρηματικού ποσού;

Η δωρεά ποσών ανωτέρων των 6000 ευρώ συνεπάγεται την υποχρέωση υποβολής δηλώσεως δωρεάς και καταβολής φόρου, που μπορεί να φθάνει ως το 40%.

ΠΗΓΗ

Για το ποσό των 200.000 ευρώ απαιτείται καταβολή φόρου ποσού 51.600 ευρώ από τον δωρεοδόχο, όταν οι δωρητές είναι λοιποί συγγενείς-ξένοι.

Διαθέτει και αυτό το ποσό ο κος Τσοχατζόπουλος;

Οι δωρητές oφείλουν να υποβάλουν τις απαιτούμενες δηλώσεις προς την εφορία.

Αν αυτό δεν έχει γίνει ως τώρα, θα πρέπει να το κάνουν.

Υπενθυμίζεται ότι οι δωρεές είναι τεκμήριο για τους δωρητές.

Επιπλέον απαγορεύεται η διεξαγωγή εράνου μέσω λογαριασμού χωρίς άδεια (νόμος 5101/1931).

Σύμφωνα με τον ίδιο νόμο (άρθρο 20), το ποσό ενός παρομοίου εράνου χωρίς την απαραίτητη άδεια κατάσχεται και οι διοργανωτές μπορούν να τιμωρηθούν με φυλάκιση 3 έως 8 μηνών.

ΠΗΓΗ

Μήπως τελικά οι αρμόδιες δικαστικές αρχές θα πρέπει να ασχοληθούν αυτεπάγγελτα και με το ζήτημα της προελεύσεως των χρημάτων, πριν δεχθούν την εγγύηση και απελευθερώσουν τον κο Τσοχατζόπουλο;

Θεωρητικά όλα τα περιουσιακά στοιχεία ιδιοκτησίας του κου Τσοχατζόπουλου θα πρέπει να είναι δεσμευμένα.

Είναι ή κάποιοι μας κοροιδεύουν;

John Drake

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply