Βάνδαλοι ἤ …προβοκάτορες;

Εἶναι μερικὰ χρόνια τώρα ποὺ μὲ εἰδοποίησαν γιὰ κάποιον βανδαλισμὸ σὲ κάποιο ἐκκλησάκι, κάπου μέσα στὸ κλεινὸν ἄστυ. Ἐναγωνίως τότε ἔσπευσα νὰ ὑπερασπισθῶ τὸ δικαίωμα τῆς ἐλευθερίας τοῦ θρησκεύεσθαι αὐτῶν ποὺ ἐθίγοντο, μὴ συνειδητοποιώντας, τότε, πὼς ἐπρόκειτο γιὰ ἕναν ξεκάθαρο προβοκατορικὸ βανδαλισμό, ποὺ στόχο εἶχε νὰ ἐγείρῃ τὰ θρησκευτικὰ συναισθήματα τῶν συμπατριωτῶν μας εἰς βάρος τῶν (μὴ σχετιζομένων μὲ τὴν ἐν λόγῳ ὑπόθεσιν) ΛΑΘΡΟμεταναστῶν.
Αὐτὸ φυσικὰ δὲν σημαίνει πὼς δὲν βανδαλίζουν, μὲ κάθε εὐκαιρία, ὅταν κι ἐφ΄ ὅσον λάβουν τὶς σχετικὲς ἐντολές. Σημαίνει ἁπλῶς πὼς σὲ ἐκείνην τὴν περίπτωσιν εἴχαμε καθαρὴ προπαγάνδα μὲ συγκεκριμένους στόχους, εἰς βάρος συγκεκριμένων ὁμάδων.
Δὲν ἐπετεύχθη ὅμως ὁ στόχος τους.

Ἀπὸ τότε ἔως σήμερα ἔχουμε γίνει μάρτυρες πολλῶν ἀναλόγων περιπτώσεων, σὲ ὅλην τὴν Εὐρώπη, μὰ ἰδίως στὴν χώρα μας, ποὺ δύσκολα διακρίνονται (στὶς περισσότερες τῶν περιπτώσεων) τὰ ὅρια μεταξὺ πραγματικοῦ ἢ στημένου βανδαλισμοῦ. Θεωρῶ, γιὰ δικούς μου λόγους, πὼς τὰ περισσότερα ἐξ αὐτῶν τῶν γεγονότων εἶναι ἀπολύτως στημένα, ποὺ στόχο ἔχουν τὸν ἐρεθισμὸ τῶν χριστιανῶν, γιὰ εὐνοήτους πάντα λόγους.

Ἐχθὲς πάλι, σὲ μίαν ἄλλην ἀνάλογον δημοσίευσιν, μάθαμε γιὰ νέον βανδαλισμὸ στὴν Πράγα, σὲ ἐκκλησάκι τῆς Παναγίας καὶ μὲ ἐμφανεστάτη γραφὴ σὲ …εὐρωπαϊκὸ ἀλφάβητον!
Τὸ περιστατικὸν σχετίζεται μὲ κάποιον ποὺ μιλοῦσε ῥωσσικά, ποὺ οὔρησε στὸν χῶρο τοῦ ναοῦ καὶ ποὺ εἶπε κάτι στὰ ἀραβικά, τὴν προηγουμένη τοῦ βανδαλισμοῦ.
Δυστυχῶς ὅμως… Κι ἐδῶ βρωμᾶ κάτι πολὺ περίεργα…
Κι αὐτή, ἡ εὐρωπαϊκὴ γραφή, ἀποδεικνύει ἐμμέσως, γιὰ ἀκόμη μίαν φορά, πὼς αὐτοὶ οἱ ΛΑΘΡΟμετανάστες εἶναι ἰδιαιτέρως ἱκανοὶ στὴν ἐκμάθησιν ξένων γλωσσῶν…


…κάτι σὰν τὰ πιτσιρίκια τους, ποὺ κατὰ τοὺς κρατοῦντες, σὲ δύο-τρεῖς ἑβδομάδες μαθαίνουν τὴν γλῶσσα μας.
Κι ἐδῶ ποὺ τὰ λέμε, ὡς γνωστόν, τὸ μῆλο κάτω ἀπὸ τὴν μηλιὰ θὰ πέση καὶ μὲ ὅποιον δάσκαλο καθήσῃς τέτοια γράμματα θὰ μάθης… Ἔτσι καὶ οἱ ΛΑΘΡΟμετανάστες τῆς Πράγας ἔμαθαν καὶ τὴν γλῶσσα καὶ τὴν γραφή, μὰ κυρίως τὰ …ἀπαγορευτικὰ σημεῖα καὶ ἐξεκίνησαν τοὺς βανδαλισμούς.

Τί; Ὄχι;

Φιλονόη

εἰκόνα

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

2 thoughts on “Βάνδαλοι ἤ …προβοκάτορες;

 1. Από τη στιγμή που η Ελλάδα … παρουσιάζεται ως το ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΟΙΚΟΠΕΔΟ ‘ της Ευρώπης από ΑΓΡΑΜΜΑΤΟΥΣ, ΑΠΑΙΔΕΥΤΟΥΣ, κι όχι ως η Χώρα Γενέτειρα του Πολιτισμού, από τον Κάθε Καρυδιάς Καρύδι … Γηγενή ή Ξενόφερτο … Κλάφτα Χαράλαμπε .

  Λέει ο Θυμόσοφος Λαός

  ¨Χορεύεις Μάρω” ; … “Στα νύχια Στέκω”

  Η … Πολιτισμικότητα … Αντιστρατευόμενη την ‘Ισοκράτειον’ Ρήση/Αρχή, περί Ελληνικής Παιδείας , ως την Αναγκαία Συνθήκη, … Ικανή για τον Εναγκαλισμό του ΟΠΟΙΟΥ Ανθρώπου – ΠΑΡΑΒΙΑΖΕΤΑΙ, … ΒΙΑΖΕΤΑΙ, … ΒΑΝΑΥΣΑ .

  Ετσι, συμβαίνουν ‘ΣΗΜΕΙΑ ΚΑΙ ΤΕΡΑΤΑ’ … ΑΝΙΚΑΝΟΙ ν’αντιδράσουμε, διότι πρωτίστως η Έλλειψη Ελληνικής Παιδείας, των Κρατούντων τα … ΗΝΙΑ είναι και,… Παροιμιωδης … και Εμφοροϋμενη από … Πολιτικά Κριτήρια … ΟΙΚΟΠΕΔΟΣΚΕΠΤΟΜΕΝΗΣ ΛΟΓΙΚΗΣ … όπως μπορεί κάποιος να Κρίνει με τα όσα ελέχθησαν, ανωτέρω .

  DR A

Leave a Reply