Διότι καὶ γιὰ τὸ πραξικόπημα τῆς Κύπρου οἱ ἔνοχοι παρέμειναν ἀτιμώρητοι!!!

Ὅταν μία φορὰ ἐκλήθην ἀπὸ τὸ «Blue Sky» σὲ μίαν ἐκπομπὴ ἀφιερωμένη στὴν ΕΟΚΑ καὶ τὸν Γρίβα, νὰ πῶ τὴν ἄποψή  μου (τὸ 2012 τὸν Μάρτιο) ἐδέχθην βομβαρδισμὸ τηλεφωνικῶν παρεμβάσεων πάσης φύσεως ἀριστερῶν ποὺ κατηγοροῦσαν τὸν Γρίβα γιὰ τὸ Πραξικόπημα κατὰ τοῦ Μακαρίου τὸν Ἰούλιο τοῦ ’74.

Κατὰ καλὴ σύμπτωση ἐκείνη τὴν ἡμέρα «εἶχα κέφια» καὶ ἀπέδειξα σὲ ὅσους παρακολουθοῦσαν τὴν ἐκπομπή, ὅτι τὸ μεγαλύτερο ποσοστὸ ἀπὸ ὅσους «κατηγοροῦσαν» τὸν Γρίβα γιὰ ἠθικὴ αὐτουργία στὸ Πραξικόπημα, ἀγνοοῦσαν ὅτι ὁ Γρίβας εἶχε ἀφήση τὴν τελευταία του πνοὴ 6 μῆνες πρίν.

Μὲ αὐτὴν τὴν προπαγάνδα μεγάλωσαν γενεὲς καὶ γενεὲς ἀριστερῶν στὴν Ἑλλάδα. Καὶ ὅταν κάποιοι, ποὺ τὸ ἤξεραν, μοῦ ἀντέτειναν ὅτι οἱ διάδοχοί του στὴν ΕΟΚΑ Β ἦσαν αὐτοὶ ποὺ τὸ ἀπετόλμησαν, τοὺς ἀπήντησα κάτι ποὺ τὸ γνωρίζουν οἱ πάντες πλέον: «τὰ ἠγετικὰ στελέχη τῆς ΕΟΚΑ Β εἶχαν συλληφθῆ καὶ φυλακισθῆ ἀπὸ τὸ Ἐφεδρικό, τοὺς πραιτωριανοὺς δηλαδὴ τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ’ καὶ ἡ ὀργάνωσις εἶχε οὐσιαστικὰ ξεδοντιασθῆ, ὁπότε ἦταν ἀδύνατον τὰ ὑπόλοιπα μέλη της, ποὺ ζοῦσαν στὴν παρανομία, νὰ συλλάβουν σὰν ἰδέα, νὰ ἀποφασίσουν, νὰ ὀργανώσουν, νὰ ἐμπλέξουν τὴν Ἐθνοφρουρὰ καὶ νὰ ἐκτελέσουν τὸ Πραξικόπημα.

Σὲ ὅ,τι ἀφορᾶ στὴν τοποθέτηση τοῦ Νίκου Σαμψὼν στὴν θέση τοῦ Προέδρου τῆς Δημοκρατίας, πλέον εἶναι γνωστὸ ὅτι γιὰ αὐτὴν τὴν θέση προορίζετο ἄλλος, ὁ ὁποῖος τὴν τελευταία στιγμὴ ὑπανεχώρησε καὶ ὁ Σαμψών, λόγῳ τῆς ἀποδοχῆς ποὺ εἶχε στὸν Πατριωτικὸ Ἑνωτικὸ χῶρο στὴν Κύπρο γιὰ τοὺς ἀγῶνες του ἀπὸ τὴν ἐποχὴ τῆς ΕΟΚΑ, ἐπελέγη τὴν τελευταία στιγμή, χωρὶς καμμιὰ προσυνεννόηση.

Βέβαια ὁ κ.Κουλίας – τὸν ὁποῖον «τὸν ἐστόλισα» στὴν Λάρνακα, ἐν μέσῃ ὁδῷ- βρῆκε ἕνα στρατσόχαρτο ἢ καλλίτερα κωλόχαρτο, τελείως ἀφερέγγυο, ὡς ἀποδεικτικὸ στοιχεῖο, τὸ ὁποῖο πρὸ κειμένου νὰ ἐμπλέξῃ τὸν ἐκδότη Λαμπράκη (τοῦ ὁμωνύμου Δημοσιογραφικοῦ Συγκροτήματος) ἐμφάνιζε ἀνάμεσα σὲ ἄλλους καὶ τὸν Νῖκο Σαμψὼν νὰ λαμβάνῃ μέρος σὲ σύσκεψη στὴν Μητροπολιτικὴ Ἑλλάδα, παρόντος τοῦ Λαμπράκη, ὅπου κι ἀπεφασίσθη τὸ Πραξικόπημα.

Πλέον σήμερα μὲ τὰ στοιχεῖα ποὺ ὑπάρχουν, ἅπαντες γνωρίζουν τὸν ἰθύνοντα νοῦ, τὸν ἐντολέα, τὰ ἐκτελεστικὰ ὄργανα (μὲ τοὺς ὁποίους ὁ Νῖκος Σαμψὼν δὲν εἶχε τὴν ὁποιανδήποτ σχέση) καθὼς καὶ τοὺς «ἀποδιοπομπαίους τράγους» αὐτοῦ τοῦ Πραξικοπήματος.

Καὶ τελικὰ ὁ Νῖκος Σαμψὼν ἦταν ὁ μόνος ποὺ ἐδικάσθη!!!
Οἱ Πραγματικοὶ Ἔνοχοι οὐδέποτε ἐδικάσθησαν!!!

Δημητριάδης Κωνσταντῖνος

(Visited 255 times, 2 visits today)
2 thoughts on “Διότι καὶ γιὰ τὸ πραξικόπημα τῆς Κύπρου οἱ ἔνοχοι παρέμειναν ἀτιμώρητοι!!!

  1. 43 χρόνια μετά μιλαμε ακόμη αορίστως περι ευθυνών χωρίς να κατονομάζουμε τους αμεσα εμπλεκόμενους;Ποιός φοβάται και τι;
    Μην του κάνουν μύνηση οι πεθαμένοι;
    Αφηστε τοτε να ισχύει η αυτοβιογραφία του Μπονάνου.

Leave a Reply