Διότι δὲν μᾶς ἀνήκουν τὰ παιδιά μας…

Ἀνήκουν στὴν Πολιτεία.
Ἀνήκουν στὸ Ἔθνος.
Ἀνήκουν στὴν Ἑλλάδα…
Ἀνήκουν στὴν Ἀνθρωπότητα…
Ἀνήκουν στὸ Σῦμπαν…
Ἀνήκουν τέλος πάντων στοὺς ἑαυτούς τους…

…γιὰ τὴν ὥρα ὅμως κουμάντο κάνει ὁ γαβρόγλου κι ἀποφασίζει πὼς ἀνήκουν στὸ ἵδρυμα Ῥοκφέλερ…

Ῥοκφέλερ καὶ κοινωνικὸς ἔλεγχος μέσῳ τῆς παιδείας

Κώστας Γαβρόγλου: Υποχρεωτικά στο νηπιαγωγείο από 4 ετών

Δίχρονη προσχολική εκπαίδευση προαναγγέλλει ο υπουργός Παιδείας

Την θέσπιση δίχρονης υποχρεωτικής προσχολικής εκπαιδεύσεως για το σύνολο των νηπίων 4-6 ετών, η οποία θα ανακοινωθεί τον επόμενο μήνα, προαναγγέλλει ο υπουργός Παιδείας Κώστας Γαβρόγλου.

«Η ένταξη του συνόλου των νηπίων 4-6 ετών στην δομή της υποχρεωτικής πρωτοβάθμιας εκπαιδεύσεως αποτελεί σημαντικό στοιχείο του συνολικού μεταρρυθμιστικού σχεδίου που θα παρουσιάσουμε τέλη Ιουνίου», αναφέρει σε συνέντευξή του στα «Νέα» και προσθέτει: «στόχος μας είναι όχι μόνο να διευρυνθεί και να γενικευθεί η διετής υποχρεωτική φοίτηση των νηπίων Α’ και Β’ ηλικίας στην προσχολική αγωγή, αλλά και να εφαρμόσουμε αλλαγές στα αναλυτικά προγράμματα, εισάγοντας νέες εκπαιδευτικές μεθόδους. Είναι ένα θέμα που έχει αναδειχθεί πολιτικά από την προηγουμένη σχολική χρονιά μέσα από το περιεχόμενο του στόχου της 14χρονης υποχρεωτικής εκπαιδεύσεως».

Για το θέμα των προσλήψεων ο κ Γαβρόγλου αναφέρει ότι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί χρειάζονται ανεξάρτητα από τις μόνιμες προσλήψεις. «Από αυτό όμως δεν συνάγεται ότι δεν θα γίνουν μόνιμοι διορισμοί μέχρι το 2020. Οι μόνιμοι διορισμοί παραμένουν σταθερός στόχος του υπουργείου και εξετάζουμε τρόπους να τους πραγματοποιήσουμε. Γνωρίζετε όμως ότι πάντα θα υπάρχει ανάγκη, έστω και για λίγους διορισμούς αναπληρωτών» σημειώνει ο Υπουργός Παιδείας.

πρῶτο θέμα

Τὰ παιδιά μας πράγματι δὲν μᾶς ἀνήκουν, ἀλλά, ἀπέναντι τοῦ νόμου (κυριολεκτικῶς) μὰ κυρίως ἀπέναντι τοῦ Χρέους μας στὴν Ἀνθρωπότητα, ὀφείλουμε καὶ ὑποχρεούμεθα (πέραν τῆς ὁποίας θελήσεώς μας) νὰ τὰ διαπαιδαγωγοῦμε ἐμεῖς, μὲ κριτήρια τέτοια ποὺ νὰ γίνονται χρήσιμοι καὶ σημαντικοὶ ἄνθρωποι.

Τώρα..
…τὸ ἐὰν κατήντησαν τὴν Ἑλλάδα …ἀγελάδα, εἶναι μία ἄλλη περίπτωσις.
Τὸ ἐὰν πράγματι τὰ παιδιά μας δὲν μᾶς ἀνήκουν, εἶναι θέμα τῆς Ἀνθρωπότητος νὰ τὸ κατανοήσῃ κι ὄχι τῶν ἐγκαθέτων (φερομένων ὡς) κυβερνώντων, μαριοννετῶν τοῦ τΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ κι ἀπολύτως ἐλεγχομένων ἐκ τοῦ ἱδρύματος Ῥοκφέλερ καὶ ἐκ τῆς βιτρίνας του τὸν πSoros.

Ψιλὰ γράμματα…
Πολὺ ψιλά…

Στὸ ἄμεσο μέλλον θὰ ἔχουμε φυσικὰ καὶ νέου εἴδους «παιδαγωγικὲς ἐφαρμογές», μὲ στόχο πάντα τὸν δικό μας ἀποπληθυσμό…

…ἐφ΄ ὅσον ὁ Παρὰ Φύσιν διαβιεῖν τρόπος ἐξασφαλίζει μειωμένον ἀριθμὸ γεννήσεων καὶ τελικῶς μειωμένον ἀριθμὸ ἀντιδρώντων…
Ἐὰν συνυπολογίσουμε τὴν τελεία ἐκπαιδευτικὴ δουλοποιητικὴ διαμόρφωσιν τοῦ χαρακτῆρος τῶν παιδιῶν (ποὺ ἐπὶ πλέον θὰ διδάσκονται, λέει, μαθήματα φορολογικῆς συνειδήσεως), τότε συζητᾶμε γιὰ τὸ τέλειο μοντέλο ἐγγυήσεως τῆς διαχρονικῆς ἐξουσίας τῶν σαπροφύτων ἐπάνω μας.

Ἔτσι δείχνει…
…ἀλλά εἶναι;

Φιλονόη

Ἡ εἰκόνα, δημιούργημα τοῦ ἀειμνήστου φίλου Τάσου Γκολέμη, διόλου …γρίφος. Εἶναι τὸ μόνον ποὺ τελικῶς θὰ λάβουν ὅλοι αὐτοὶ πού, μὲ νύχια καὶ μὲ δόντια, ἀγωνίζονται νὰ καταστρατηγήσουν καὶ νὰ ἀκυρώσουν τὸν Ἱερό, Ἕναν καὶ Μοναδικό, Κατὰ Φύσιν τρόπον διαβιεῖν. 

Σημείωσις

Τὰ παιδιά μας πράγματι δὲν μᾶς ἀνήκουν.
Ὑποχρέωσίς μας, διαχρονική, ἡ ἐκπαίδευσίς τους πάντα, ἀπὸ ἀρχαιοτάτων ἐτῶν, ἐλάμβανε χῶρα μέσα στὴν οἰκογένεια. Ἡ προσπάθεια καταργήσεως αὐτοῦ τοῦ μοντέλου ἀποδεικνύει τὸ πόσο πολὺ ἔχουν προχωρήσει (ἢ τοὐλάχιστον προσπαθοῦν) στὸ να καταστρατηγήσουν καὶ νὰ καταπατήσουν ἀκόμη καὶ προαιωνίους νόμους.
Κι ὅλο αὐτὸ διότι ἡ οἰκογένεια, σὰν μοντέλο, μὲ τὸν τρόπο που αἰῶνες τώρα ἐπεβίωσε, τοὺς …χαλᾶ τὴν σούπα.

Τὸ ἐὰν τὰ παιδιὰ ὅμως, γιὰ τοὺς ὁποιουσδήποτε λόγους, δὲν διδαχθοῦν νὰ ἀγαποῦν, νὰ σέβονται καὶ νὰ τιμοῦν τοὺς Φυσικοὺς Νόμους, ποὺ ἐπὶ πλέον περιλαμβάνουν τὴν αὐτάρκεια, τὴν αὐτονομία καὶ τὴν ἐλευθερία, εἶναι καὶ δικό μας πρόβλημα, μά, κυρίως, δικό τους. Ἡ ἐλευθέρα ἐπιλογή, ὡς παράμετρος, πάντα λαμβάνει τὴν ἀναγκαία, γιὰ τὴν κατὰ φύσιν λειτουργία τῶν πάντων, θέσιν.

(Visited 151 times, 1 visits today)
Leave a Reply