Δὲν φοβόμαστε τὸν Τοῦρκο!

Μία νέα σειρὰ ἄρθρων μου, στὴν στήλη «ἀμυνῶ δὲ καὶ μόνος», τῆς ἐφημερίδος «ἡ Μάχη», ἐγκαινιάσθησαν τὴν Κυριακὴ 7 Μαΐου.
Εὐχαριστῶ πολὺ τὴν ἐφημερίδα, ποὺ μὲ ἐτίμησε μὲ τὴν ἐμπιστοσύνη τους, παραχωρώντας μου τὴν στήλη, ἀλλὰ καὶ τοὺς ἀναγνῶστες ποὺ μὲ ἐτίμησαν μὲ τὰ ἐνθαῤῥυντικά τους καὶ ἐμψυχωτικά τους σχόλια.

Τὰ σχετικὰ ἄρθρα θὰ παρουσιάζονται, ἀμέσως μετὰ ἀπὸ τὴν δημοσίευσή τους στὴν ἐφημερίδα «ἡ Μάχη», καὶ μέσα ἀπὸ τὸ filonoi.gr.

Δημητριάδης Κωνσταντῖνος

Δὲν φοβόμαστε τὸν Τοῦρκο

Ὅλα αὐτὰ τὰ χρόνια τὰ ΜΜΕ στὸ νησί, ἀλλὰ καὶ στὴν κυρίως Ἑλλάδα, βομβαρδίζουν τοὺς ‘Ἕλληνες μὲ τὴν ἀπειλὴ τοῦ Τούρκου…
Τοῦ Τούρκου, ποὺ τάχα θὰ κάνη μία «μπουκιά» τὸ νησί, σὲ χρόνο dt…
Καὶ στηρίζονται καὶ ποντάρουν στὴν ἄγνοια σχετικὰ μὲ τὴν ἀληθινὴ Ἱστορία τοῦ καλοκαιριοῦ τοῦ ‘74, τῶν Νεοελλήνων καὶ στὴν μητροπολιτικὴ χώρα ἀλλὰ καὶ στὴν Κύπρο.
Καὶ μὲ αὐτὸ προσπαθοῦν νὰ στρέψουν τὴν κοινὴ γνώμη στὴν Κυπριακὴ κοινωνία, στὴν ἀποδοχὴ μιᾶς λύσεως τῆς μορφῆς: «Λύσις νὰ εἶναι καὶ ὅ,τι νἆναι…».

Κραυγάζουν σὲ ὑψηλοὺς τόνους: «μὲ αὐτὰ ποὺ κάνετε (σ.σ. οἱ ἀντιομοσπονδιακοί) οἱ Τοῦρκοι θὰ ὁρμήσουν καὶ θὰ καταλάβουν καὶ τὸ ὑπόλοιπο νησί…»

Θὰ μᾶς κάνουν μία μπουκιά… Ἔεεε;
Χὰ χὰ χά…

Ἀνεξάρτητα ἀπὸ τὸ γεγονὸς ὅτι ἡ πρώιμη ἱστορία τῆς Κυπριακῆς Δημοκρατίας ἀπέδειξε ὅτι καμμία ΔΔΟ δὲν θὰ ἀποτρέψη τοὺς Τούρκους, ἐὰν τὸ θελήσουν, νὰ μᾶς ἐπιτεθοῦν χωρὶς νὰ σεβασθοῦνν ὑπογραφὲς καὶ Συνθῆκες, ἡ ἀπὸ Στρατιωτικῆς πλευρᾶς ἀνάλυσις τοῦ χαρακτῆρος καὶ τῶν ἱκανοτήτων τοῦ Τουρκικοῦ Στρατοῦ, μᾶς ὁδηγεῖ στὴν σαρκαστική, ἀλλὰ ἐπαναλαμβανομένη ἐρώτηση, ποὺ ἔρχεται σὰν ἀπάντησις στὴν τρομολαγνεία τῶν ὁπαδῶν τῆς «ἐπαναπροσεγγίσεως»:
Ποιοί ῥέε;;;;

Αὐτοί πού ἐχρειάσθησαν τρεῖς ὁλόκληρες ἡμέρες γιά νά κάνουν 18 χιλιόμετρα, ἀπό τήν στιγμή πού ἀπεβιβάσθησαν σχεδόν ἀνενόχλητοι στό Πεντεμίλι, μέχρι νά φθάσουν στήν Κερύνεια;
Καί, τὸ βασικότερο, χωρὶς νά συναντήσουν σοβαρή ἀντίσταση;
Τρεῖς ὁλόκληρες ἡμέρες; 
Μὲ πλήρη ἔλεγχο τῆς θαλάσσης καὶ τοῦ ἀέρος ἀπὸ τὸ Τουρκικὸ Ναυτικὸ καὶ τὴν Ἀεροπορία.
Τρεῖς ὁλόκληρες ἡμέρες;

Ποιοί ῥέε;;;;
Αὐτοί πού κατουρημένοι ἀπό τόν φόβο τους, τὸ πρῶτο βράδυ τῆς ἀποβιβάσεώς τους, πυροβολοῦσαν στόν ἀέρα τρομαγμένοι… γιά νά κρατήσουν μακρυά τούς Ἕλληνες, πού στήν πραγματικότητα ἦσαν μερικά χιλιόμετρα μακρυά, μαχόμενοι ἀπάνω στόν Ἅγιο Ἰλαρίωνα; Αὐτοί πού μέσα στόν φόβο τους ἐσκότωσαν τόν Διοικητή τους, τῶν ἀποβιβασθέντων Δυνάμεων, Συνταγματάρχη Ἰ. Καραογλάνογλου καί τόν Συντονιστή Ἐπαφῆς Ἀεροπορίας -Ἐπιγείων Δυνάμεων Σμηναγό Φ. Ἐρτζιάν;
Ναί, εἶδαν ἕναν φακὸ νὰ ἁνάβῃ στὴν βίλλα, ποὺ εἶχε ἐγκαταστήση τὸ προσωρινὸ Διοικητήριό του ὁ Κραογλάνογλου, καὶ ἐθεώρησαν ὅτι οἱ «γκιαούρηδες λοκατζῆδες» ἔκαμαν καταδρομικὴ βραδυνὴ ἐπίθεση στὸ προγεφύρωμα. Κι ἔριξαν μὲ φορητὸ ΠΑΟ (ὑπάρχει ἐκτεθειμένο στὸ «Μουσεῖο» τῆς Εἰσβολῆς) κατὰ τῆς βίλλας, μὲ τὰ γνωστὰ ἀποτελέσματα. Βέβαια στὸ «Μουσεῖο» ἡ ἐπεξηγηματικὴ πινακίς, δίπλα στὸ ΠΑΟ, λέει ἄλλην ἱστορία καὶ καταχωρεῖ αὐτὸ τὸ βαρὺ ὅπλο ὡς …«ἑλληνικό»!

Ποιοί ῥέε;;;;
Αὐτοί πού «ἐτσίμπησαν» στό κόλπο τοῦ Κυβερνήτου τοῦ Α/Γ «ΛΕΣΒΟΣ», Πλωτάρχου Ἐλευθερίου Χανδρινοῦ κι ἐβύθισαν ἕνα Ἀντιτορπιλικό τους (ΚΟCATEPE), κατέστρεψαν ὁλοσχερῶς ἕνα δεύτερο (ADATEPE) καί προεκάλεσαν σοβαρές βλάβες σέ ἕνα τρίτο (CAKMAK), ἐνῶ ταὐτοχρόνως κατέῤῥιψαν οἱ ἴδιοι ἕξι (κατὰ τοὺς ἰδίους τοὺς Τούρκους ἑννέα) ἀεροσκάφη τους;

Ποιοί ῥέε;;;;
Αὐτοί πού «τά ἔκαναν ἐπάνω τους» τά βράδυα, ὅταν τὸ βραδινὸ καλοκαιρινὸ ἀεράκι, κινοῦσε ἢ μετακινοῦσε τοὺς ξεριζωμένους ξεροὺς θάμνους καὶ αὐτοὶ ἐνόμιζαν ὅτι ἦσαν οἱ Ἕλληνες, πού ἔκαναν νυκτερινή ἀντεπίθεση;;; (μαρτυρία Δρ. Κιουτσοῦκ, ποὺ ἦταν ἀξιωματικὸς τοῦ Τουρκικοῦ Στρατοῦ κατὰ τὴν εἰσβολή, στὸ ἀφηγηματικὸ βιβλίο «Νταλκᾶ Νταλκᾶ».)

Ποιοί ῥέε;;;;
Αὐτοί πού ὁ Ἀντισμήναρχος Φ. Κόλλιας, μαζὺ μὲ διαβιβαστὲς τῆς ΕΛΔΥΚ, μὲ ἕνα κολπάκι μὲ τοὺς ἀσυρμάτους, τούς ἔβαλε νά βομβαρδίζουν οἱ ἴδιοι τό πεζικό τους;

Ποιοί ῥέε;;;;
Αὐτοί πού ἐνῶ ὑπερτερούσαν 22:1 ἀπέναντι τῶν ΕΛΔΥΚαρίων, δέν μποροῦσαν, τὸ τριήμερο 14-16/8/74, ἐπὶ 60 ὦρες νά τούς λυγίσουν καί μόνον ὅταν ἔπαυσε – ἀνεξήγητα – ἡ ὑποστήριξις τοῦ Πυροβολικοῦ μας, κατάφεραν κι ἐπέρασαν, ἔχοντας ὅμως ἀποδεδειγμένα 800-900 νεκρούς ;

Ποιοί ῥέε;;;;
Αὐτοί πού τούς «ἐκουρσέψαμε» τό ἇρμα τους, τὸ Μ-47, στό Κυπαρισσόβουνο καί ἀφοῦ τό ἐπισκευάσαμε (γιατὶ τὸ εἶχαν φέρη νὰ πολεμήσῃ χωρὶς νὰ δουλεύῃ ἡ ἠλεκτροϋδραυλικὴ περιστροφὴ τοῦ πύργου του), μὲ πλήρωμα τοὺς Δρόσο-Κριθάρη-Τούντα-Κουδουνᾶ καὶ Νικολάου, ὑπὸ τὴν καθοδήγηση τοῦ Ἰλάρχου Χαραλάμπους, τούς καταστρέψαμε πέντε (5 !!!), τοὐλάχιστον, ἅρματα Μ-47, χωρίς νά καλοκαταλάβουν ἀπό ποῦ τούς ἦλθε;

Ποιοί ῥέε;;;;
Αὐτοὶ ποῦ παρ’ ὅ,τι ἦσαν σχεδόν σίγουροι ὅτι δέν ὑπῆρχε κάποιος νά ὑπερασπισθῇ τήν Ἀμμόχωστο, σταματοῦσαν στόν θόρυβο μιᾶς βολῆς ἀπό «μαρτίνι»; Αὐτοί πού ἤξεραν ὅτι ἡ Ἀμμόχωστος εἶχε ἀδειάση ἀπό τούς «ῥωμιούς», ἀλλά ἐφοβοῦντο νά μποῦν μέσα, φοβούμενοι …παγίδα;;; Καί μπῆκαν μόνον ὅταν τούς διεβεβαίωσαν οἱ «κακοί μας δαίμονες», οἱ ΟΗΕδες ὅτι ἡ πόλις ἐθεωρήθη «ἀνοχύρωτος» κι ἐγκατελείφθη ἀπό τούς κατοίκους της;

Ποιοί ῥέε;;;;
Αὐτοί πού στό Κιόνελι, ὀχυρωμένοι μέσα σὲ μόνιμα ὀχυρὰ ἀπὸ σκυρόδεμα καὶ ὑπερτερώντας 4,5:1 ἀπέναντι στοὺς ἐπιτιθεμένους ΕΛΔΥΚαρίους ποὺ ὁρμοῦσαν ἀκάλυπτοι, ὑπὸ τὶς προσβολὲς τῆς Τουρκικῆς ἀεροπορίας, μολαταὖτα ἦσαν ἕτοιμοι νά τήν κοπανήσουν καί μάλιστα ὁ ἴδιος ὁ Ρ. Ντεκτάς, ζητοῦσε νά τοῦ στείλουν ἐλικόπτερο, γιά νά ἐγκαταλείψῃ, αὐτὸς καὶ ἡ οἰκογένειά του, τόν τουρκικό τομέα τῆς Λευκωσίας; (μαρτυρία Ὑπτγοῦ Μ. Ντεμιρέλ)

Ποιοί ῥέε;;;;
Αὐτοί πού μόνοι τους ἦσαν στόν ἀέρα μέ τά ἀεροσκάφη τους καί, παρ  ὅλα αὐτά, ἔχασαν ἀπό τά ὑποτυπώδη καί πεπαλαιωμένα ἀντιαεροπορικά τῆς ΕΦ, περισσότερα ἀπό τό 23% τοῦ συνόλου τῶν ἀεροσκαφῶν, πού ἐχρησιμοποίησαν στὸν Ἀττίλα Ι καὶ ΙΙ, ἦτοι 19-20 ἀεροσκάφη καὶ μάλιστα χωρίς οὔτε μία ἀερομαχία;

Ποιοί ῥέε;;;;
Αὐτοί πού ἑτοίμαζαν μίαν ἀπόβαση δέκα ὁλόκληρα χρόνια καί ὅταν ἦλθε ἡ στιγμή νά τήν κάνουν, πῆγαν νά ἀποβιβασθοῦν ἀντί γιά τό Πεντεμίλι στήν Γλυκιώτισσα, ἐμπρός στό Στρατόπεδο τοῦ  251 ΤΠ, ὅπου δέν ὑπάρχει ἀκτὴ ποὺ νὰ εἶναι κατάλληλος γιὰ ἀπόβαση, παρὰ μυτερὰ βράχια; Καὶ αὐτὸ γιατὶ σὰν «σημάδι» (!!!) εἶχαν βάλη τὴν βραχονησίδα Καλαμούλια στὸ Πεντεμίλι καὶ τὴν ἐμπέρδευσαν μὲ τὴν Νῆσο τῶν Ἐχιδνῶν… ποὺ ἀπὸ πλευρὰς μεγέθους καὶ μόνον καταλαβαίνεις τό λάθος; Καὶ πού, ὅταν τὸ ἀντελήφθησαν, κατὰ παράβασιν ὁποιασδήποτε Στρατιωτικῆς λογικῆς, ἔπλεαν παραλλήλως μὲ τὴν ἀκτή, μὲ τὰ ἀποβατικά τους, ὅλην τήν διαδρομή ἀπό τήν Γλυκιώτισσα ἔως τό Πεντεμίλι, μένοντας ἐκτεθειμένοι στίς βολές τοῦ Πυροβολικοῦ τῆς ΕΦ, πού μέ ἐξαίρεση μιᾶς δύο ἐξαιρέσεων, δέν ἔβαλαν ἀπό τόν Πενταδάκτυλο ἐναντίον τους;

Ποιοί ῥέε;;;;
Αὐτοί πού ἐάν δέν ὑπῆρχε Προδοσία οὔτε ποῦ θὰ πατοῦσαν τό πόδι τους στήν Ἱερά Κυπριακή Γῆ;

Ποιοί ῥέε;;;;
Αὐτοί πού τά ἔβαζαν μόνον μέ γυναικόπαιδα, ἡλικιωμένους καί ἀόπλους;

Ποιοί ῥέε;;;;
Αὐτοί πού σήμερα οἱ Εἰδικές τους Δυνάμεις, ἀποτυγχάνουν ὅπου καὶ ὅταν συναντοῦν ἐμπρός τους μαχήτριες Κούρδισσες, πού ὑπερασπίζονται τά χωριά τους;

Σάν πολύ δέν τούς ὑπολογίζουμε;
Σάν πολύ δέν δίδουμε σημασία στίς ἀπειλές τους;
Σάν πολύ δέν τούς ἀφήσαμε νά μᾶς προσβάλουν τήν τιμή καί τήν ἀξιοπρέπειά μας; 

Ἐπειδὴ κάποιοι προδότες τῶν Ἀθηνῶν καὶ τῆς Λευκωσίας, τὸ 1974, τοὺς ἐβοήθησαν στὸ ἐγχείρημά τους, ὡς γνήσιοι σύγχρονοι Ἐφιάλτες, θαῤῥεῖτε ὅτι πρέπῃ νά τούς φοβόμεθα;
Ἔ, ὄχι λοιπόν. Δὲν τοὺς φοβόμεθα…

Γιατὶ ὁ Α/ΓΕΕΦ σήμερα σὲ κατάρτιση καὶ προσόντα δὲν ἔχει σχέση μὲ τὸν Γεωργίτση!

Γιατὶ ὁ Δκτης/ΕΛΔΥΚ σήμερα σὲ κατάρτιση καὶ προσόντα δεν ἔχει κάποιαν σχέση μὲ τὸν Νικολαΐδη!

Λοιπόν… Θάῤῥος καὶ Ἀποφασιστικότητα θέλει… Καὶ χαλύβδινη θέληση…

Δὲν ὑποτιμοῦμε τοὺς Τούρκους… Τοὺς ὑπολογίζουμε… Ἀλλὰ δὲν τοὺς φοβόμεθα..!!!

Κι ἐὰν εἶναι 40.000, δὲν μᾶς νοιάζει τὸ πόσοι εἶναι ἀλλὰ ποῦ!!!

Δημητριάδης Κωνσταντῖνος

(Visited 152 times, 1 visits today)
Leave a Reply