Ὑπάρχουν Ἕλληνες δύο …κατηγοριῶν!!!

Ἔνας Ἕλλην εἶναι στὶς τουρκικὲς φυλακές, ἀλλὰ δὲν σᾶς νοιάζει, γιατὶ εἶναι ἀριστερός…
Ἔτσι χρυσαύγουλα;

Δὲν ὑπάρχουν Ἕλληνες κομμουνιστές, παρὰ μόνον ἑλληνόφωνοι.
Δική σας δήλωσις δέν εἶναι αὐτή;

Ἒ, λοιπόν, τὸ παρὸν εἶναι γιὰ ἐσᾶς Μελάτα Αὐγὰ (κεντροαριστεροὺς καὶ κεντροδεξιοὺς ἐξουσιαστές)…
Μὴν μιλᾶτε γιὰ τὸν Γιάννη-Βασίλη Γιαϊλαλὶ γιατὶ θὰ κάψετε τὰ κολλητηλίκια μὲ τοὺς Νεοτούρκους.

Ὅσο γιὰ ἐσᾶς ἀριστερὰ «ἐπαναστατικά» αὐγά, αὐτὸ καὶ μόνον…: Ὁ ἄνθρωπος εἶναι Ἕλλην καὶ τὸ δηλώνει!!!
Ἐὰν ἐδήλωνε «Μακεδών» ἢ Τοῦρκος θὰ τρέχατε…
Μὴν σᾶς ποῦν κι ἐθνικιστές… Ἔ;

Γιὰ αὐτὸ καὶ εἴμαστε ὀμελέτα μ@λάκες…!!!
Γενιτσοραγιάδες ἅπαντες λέμε…
…καὶ μὴν ἀκούσω κίχ….!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Ἄρχουσα Πειραιῶς

(Visited 233 times, 1 visits today)
2 thoughts on “Ὑπάρχουν Ἕλληνες δύο …κατηγοριῶν!!!

Leave a Reply