Γῆς Ἑλληνικῆς (μικρασιατικῆς) διαρκεῖς ἀποκαλύψεις

Ἀκρωτήριον Άκρίτας.
Κωνσταντινούπολις.

9 Μαΐου 2017

πηγὴ

Πανορμίτης Σπανὸς

(Visited 129 times, 1 visits today)
Leave a Reply