Κυνηγώντας τὰ μετρητά, θεριεύει ἡ …κυκλοφορία τους!!!

Τὰ ἀδιέξοδα στὴν οἰκονομία λόγῳ τῆς φορολαίλαπας καὶ τῶν στρεβλώσεων-ὑπεῤῥυθμίσεων εἶναι πλέον τόσο ἐμφανῆ ποὺ βγάζουν μάτια.

Ἀφοῦ γίναμε ἀρωγοὶ-αἱμοδότες ὅλων τῶν ξένων τραπεζῶν καὶ τῶν γειτονικῶν Βαλκανικῶν οἰκονομιῶν ἦλθε ἡ ὥρα τὸ μετρητὸ νὰ εἶναι κυρίαρχος σὲ ὅλες τὶς συναλλακτικὲς δραστηριότητες.Ὅσο τὸ κυνηγοῦν (μετρητὸ-πλοῦτο),τόσο αὐτὸ θὰ θεριεύη.

«Τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος αναφορικά με την χρήση μετρητών στην οικονομία είναι αποκαλυπτικά. Από τον Αύγουστο του 2015 η νομισματική κυκλοφορία στην οικονομία έχει αυξηθεί κατά 57 δισεκατομμύρια ευρώ και μάλιστα σε μια περίοδο που έχουν εφαρμοσθεί περιορισμοί στην κίνηση κεφαλαίων και κυρίως στις αναλήψεις μετρητών (840 ευρώ ανά 15ήμερο). Συγκεκριμένα, η νομισματική κυκλοφορίας (τραπεζογραμμάτια και κέρματα σε κυκλοφορία) αυξήθηκαν από 1,025 τρις ευρώ σε 1,082 δις ευρώ (Φεβρουάριος). Στην πράξη αυτό σημαίνει ότι πολλοί φορολογούμενοι σηκώνουν τα μετρητά που δικαιούνται προκειμένου να πραγματοποιούν συναλλαγές, πολλές από τις οποίες χωρίς την έκδοση αποδείξεων.»

Ἀγαλιώτης Γεώργιος

εἰκὼν

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply