Δέν ἔχουν δικαίωμα νά ἀναφέρονται στήν Κύπρο οἱ Ἑλλαδίτες;

Πολλὰ ἔχουν εἰπωθεῖ καὶ λέγονται ἀκόμη γιὰ τὸ κατὰ πόσον ἐμεῖς, οἱ ἐκ Μητροπολιτικῆς Ἑλλάδος ὁρμώμενοι, ἔχουμε δικαίωμα διὰ νὰ ὁμιλοῦμε καὶ νὰ ἀνακατευόμεθα στὰ θέματα ποὺ ἀφοροῦν στὴν Κύπρο.
Μάλιστα…

Ἡ ἀπάντησις ἁπλῆ καί, μάλιστα, διτή:

 1. Ὅταν οἱ Ἄγγλοι ἀποικιοκράτες, τὸ 1956, κατεδίκασαν εἰς θάνατον τοὺς Καραολῆ καὶ Δημητρίου, ἔγινε στὴν Ἀθῆνα μία μεγαλειώδης διαδήλωσις-συλλαλητήριον, κατὰ τῆς ἀποφάσεως τῶν Ἄγγλων.
  Δύο ἦσαν τὰ κυρίαρχα συνθήματα:
  «Ὅλοι οἱ Ἕλληνες εἴμαστε Ε.Ο.Κ.Α.» καὶ «Νὰ φύγουν οἱ Ἄγγλοι».
  Ὁ ἀείμνηστος πατέρας μου ἔλαβε μέρος, σὲ αὐτὰ τὰ συλλαλητήρια, 19 ἐτῶν τότε, ὅπως φυσικὰ καὶ ἡ πλειψηφία τῆς νεολαίας τῆς Μητροπολιτικῆς Ἑλλάδος.
  Ἡ Κυβέρνησις ἀντέδρασε, γιὰ νὰ μὴν διαταραχθοῦν οἱ σχέσεις της μὲ τὴν Ἀγγλία, καὶ ἡ ἀστυνομία ἔλαβε ἐντολὴ νὰ διαλύσῃ, διὰ τὶς βίας, τὶς διαδηλώσεις.
  Ὁ πατέρας μου, μετὰ τιμῆς, ἔφερε ἕνα σημάδι στὸ τριχωτὸ τῆς κεφαλῆς του, ἐνθύμιον κτυπήματος ἀπὸ ἀστυνομκὸ γκλὸμπ (ἀπὸ τὰ παλαιά, τὰ ξύλινα), ἀπὸ ἐκείνην τὴν βραδιὰ τῆς 9ης Μαΐου τοῦ 1956.
  Ὅμως ἐκεῖνος ἦταν ἀπὸ τοὺς τυχερούς, διότι ὑπῆρξαν δεκάδες πολὺ σοβαρότερα τραυματίες καί, ἀλοίμονον, τέσσερις νεκροί.
  Ἦσαν οἱ
  Εὐάγγελος Γεροντῆς, Ἰωάννης Κωνσταντόπουλος, Φραγκίσκος Νικολάου καὶ Κωνσταντῖνος Γιαννακούρης.
  Σκοτώθηκαν τέσσερις διαδηλωτὲς ποὺ διεμαρτύροντο γιὰ τὴν ἀπόφαση νὰ ἐκτελεσθοῦν δύο ἀντάρτες τῆς Ε.Ο.Κ.Α…
  Ἀντιληπτό; 

Καλά μέχρι ἐδῶ;
Πᾶμε παρακάτω στὴν δευτέρα ἀπάντηση:

 1. Ὄσο στὸ νησὶ ὑπάρχει ἡ Λακατάμια μὲ τὸ Στρατιωτικὸ Κοιμητήριό της καὶ ἡ Μακεδονίτισσα μὲ τὸ ἐπίσης Στρατιωτικὸ Κοιμητήριό της, ὅπου μέσα ὑπάρχουν δεκάδες μνήματα (κατὰ βάσιν κενοτάφια) μὲ σταυροὺς ποὺ φέρουν ὀνόματα ἀνδρῶν τῆς ΕΦ καὶ τῆς ΕΛΔΥΚ, μὲ τοπωνύμια καταγωγῆς τῆς μητροπολιτικῆς Ἑλλάδος, θεωρῶ ὅτι πάντα θὰ ἔχω τὸ δικαίωμα νὰ ὁμιλῶ, νὰ διαμαρτύρομαι, νὰ ἀγωνίζομαι καὶ νὰ πολεμήσω ἀκόμη γιὰ τὴν Κύπρο.

Πέρα γιά πέρα σαφής ;;;;;

Νομίζω πὼς ἔλαβαν, ὅσοι μὲ ψέγουν, τὴν ἀπάντησή τους!
Τέλος…

Δημητριάδης Κωνσταντῖνος

(Visited 136 times, 1 visits today)
Leave a Reply