Φράγκοι ἤ Γαλάτες;

Δοκιμάστε νὰ ῥωτήσετε κάποτε ἕναν Γάλλο γιὰ τὴν ἐθνική του ταὐτότητα. Ἐὰν δηλαδὴ εἶναι Γαλάτης (Γάλλος), ἢ Φράγκος (Γερμανός), νὰ δεῖτε τὶ θὰ σᾶς ἀπαντήση.

Ἐγὼ ἐρώτησα κάποτε ἕναν Γάλλο καθηγητὴ Πανεπιστημίου καὶ τὴν Γαλλίδα σύζυγό του, ποὺ ἔτυχε νὰ τοὺς γνωρίσω ἕνα καλοκαίρι σὲ κάποιο νησί.

Στὴ ἐρώτηση ποὺ τοὺς ἔκανα μὲ ἐκύττταξαν στὴν ἀρχὴ μὲ ἔκπληξη. Ἔπειτα ἐκυττάχθησαν μεταξύ τους μὲ φανερὴ ἀμηχανία, σημάδι ὅτι πρώτη φορὰ τοὺς ἔκαναν μίαν τέτοιαν ἐρώτηση ἢ ὅτι ἦταν κάτι ποὺ οὐδέποτε τὸ εἶχαν σκεφθεῖ.

Ὁ καθηγητὴς μοῦ ἀπήντησε κάπως δειλὰ ὅτι εἶναι «Γαλάτης». Τότε, γιατί, τὸν ξαναρωτῶ, ἐσεῖς οἱ ἴδιοι, ἀλλὰ καὶ ὅλοι οἱ ἄλλοι, ἐκτὸς τῶν Ἑλλήνων, σᾶς ὀνομάζουν Φράγκους, δηλαδή Γερμανούς καί τήν χώρα σας ἀντί γιά Γαλατία τήν ἀποκαλοῦν France, Frankreix κλπ;

Ἀπάντηση, ὅμως, δὲν πήρα.

Γερολυμᾶτος Γ. Γεράσιμος

(Visited 259 times, 1 visits today)
4 thoughts on “Φράγκοι ἤ Γαλάτες;

  1. Γιατί οι Σάξονες δεν ήταν λαός της Γερμανίας.Δεν υπάρχει γερμανικό κρατίδιο Σαξονίας;. Τότε η Αγγλία τι ρίζες έχει; Εκτός από Σάξονες και Νορμανδούς (φυλή με Φράγκικες καταβολές);

  2. Πολύ ωραία ερώτηση τους έκανες, ούτε που το έιχα σκεφτεί.Γνωρίζεις την απάντηση ή είναι φιλολογική η ερώτησή σου;

    • Ἡ ἀπάντησις εἶναι γνωστή. Ἄλλο (ἐλάχιστοι, ἔως ἀσήμαντοι σὲ ἀριθμό, ὑποτελεῖς) Γαλάτες (Γάλλοι) κι ἄλλο Γερμανοὶ (κατακτητὲς καὶ ὑπεράριθμοι).

Leave a Reply