Φορολογικὲς ἀνισοῤῥοπίες…

+ δωρεὰν αὐτοκίνητο

+ δωρεὰν βενζίνες

+ δωρεὰν κινητὸ καὶ σταθερὸ

+ δωρεὰν ἀεροπορικὰ εἰσιτήρια

+ δωρεὰν διαμονὴ σὲ ξενοδοχεῖα

+ δωρεὰν γραφεῖο μὲ γραμματέα

+ δωρεὰν ἀστυνομικὴ φρουρὰ

+ μπόνους καὶ ἐπιτροπὲς ἐπὶ ἐπιτροπῶν…

Τά ὅπλα πότε νά τά πάρουμε;
Ἄ, ναί… ξέχασα… Ἔχει Σαρβάιβορ…

Μανούσκας Κῦρος

(Visited 115 times, 1 visits today)
Leave a Reply