Διαγράφουν (καί) οἱ Ἀμερικανοὶ τὴν ἱστορία τους

Οἱ Ἀμερικανοί, ἐντὸς ἢ ἐκτὸς εἰσαγωγικῶν, ἀποκαθηλώνουν τὴν ἱστορία τους…

Τὸ μνημεῖο εὑρίσκετο στὴν Λουϊζιάνα καὶ ἀνηγέρθη τὸ 1884…

Lee Circle

Δρακᾶτος Ὄθων

 

 

(Visited 142 times, 1 visits today)
Leave a Reply