Διακρίνοντας τὶς …συνήθεις «συμπτώσεις», πίσω ἀπὸ τὰ γεγονότα!

Ποιός, ἐπισήμως, εὐθύνεται γιά τό νέο τρομοκρατικό (;;;) κτύπημα στήν Μεγάλη Βρεταννία;
Μά, φυσικά, τὸ γνωστό μας ISIS, ποὺ ὀργανώθηκε,  χρηματοδοτεῖται, ἐξοπλίζεται, διαφημίζεται, προστατεύεται καὶ ἐπανδρώνεται ἀπὸ ὅλους αὐτοὺς ποὺ ἔχουν χωρίσει τὸν πλανήτη σὲ «καλούς» καὶ «κακούς» βάσει μόνον τῶν προσωπικῶν συμφερόντων καὶ σχεδιασμῶν τους. Κι ἔτσι, αὐτὸ τὸ μόρφωμα, ποὺ ἐλέγχεται ξεκάθαρα ἀπὸ τὴν Σαουδικὴ Ἀραβία, τὰ δίκτυα τοῦ πSoros, ἀλλά, στὴν πραγματικότητα, ἀπὸ τοὺς γνωστούς μας τραπεζίτες, πάει κι ἔρχεται, ἀπὸ Μέση Ἀνατολὴ ἔως Βόρειο Ἀφρική, γιὰ νὰ …ἐξυπηρετήσῃ τοὺς σχεδιασμοὺς τῶν σχετιζομένων δικτύων.

Στὴν Αἴγυπτο, γιὰ παράδειγμα, ἡ φερομένη ὡς …«ἐπανάστασις» ποὺ ἀνέτρεψε τὸν Μουμπάρακ, γιὰ νὰ παραδόσῃ τὴν ἐξουσία στὸ ἀγαπημένο παιδὶ τῶν τοκογλύφων τὸν Μόρσυ, κρύβει πίσω της τὸ ὄργανο τῶν τοκογλύφων ISIS, ποὺ προεκάλεσε μίαν γενοκτονία στὴν Αἴγυπτο, προμήνυμα αὐτῶν ποὺ ἀκολουθοῦν.
«Συμπτωματικῶς» πάντα, ὁ Μουμπάρακ ἔπαψε νὰ εἶναι πολυγαπημένος τῶν τραπεζιτῶν ὅταν στὸν δεύτερο πόλεμο τοῦ Κόλπου (μὲ ἀφορμὴ τὸ Κουβέιτ καὶ μὲ προσφανὴ στόχο τὸν ἔλεγχο τοῦ Ἰράκ), ἔλαβε τὴν …ἄλλη πλευρά, ὡς θέσιν.

πηγὴ

Ὁ Μουμπάρακ, κατὰ τὰ αἰγυπτιακὰ δικαστήρια, τὴ μία εἶναι ἔνοχος, τὴν ἄλλην ὄχι.
Σίγουρα ὅμως κι ἐδῶ ἔχουμε νὰ κάνουμε μὲ ἐπαναλαμβανόμενες …«συμπτώσεις».

πηγὴ

Ἡ παράδοσις τῆς ἐξουσίας στὸν Μόρσυ, ἀγαπημένο τῶν τοκογλύφων, ἔφερε πολλαπλὲς ἀνατροπὲς καὶ καθυστερήσεις στοὺς γενικοτέρους σχεδιασμούς τους, μὲ ἀποτέλεσμα, ἔως νὰ βροῦν σημεία …συμφωνίας καὶ συνεργασίας (ἀπόλυτος ὑποταγὴ λέγεται αὐτό), νὰ παρακολουθοῦμε μίαν μεγάλη ἀνησυχία γιὰ τὴν τύχη τοῦ …ἐκλεκτοῦ τους!!!

Ὅλοι ὑπὲρ τοῦ σφαγέως Μόρσι!!!

Μὴ πειραχθῇ ὁ …Μόρσι!!!

Τά ἀνθρωπόμορφα κτήνη τοῦ Μόρσι πρέπει νά ἀθωωθοῦν;

Ὁ πρόσφατος (φερόμενος ὡς) τρομοκράτης τοῦ Λούβρου ἦταν Αἰγύπτιος, προσκείμενος στὸ ἰσλαμικὸ κράτος -δὴλα δὴ στοὺς τοκογλύφους καὶ στὸ μακρύ τους χέρι τὴν Σαουδικὴ Ἀραβία- καὶ (ἐπισήμως) …«ἐχθρικός» πρὸς τοὺς …χρηματοδότες του καὶ ἐντολεῖς του!!!
Λέει…

καθημερινὴ

Στὴν Αἴγυπτο δέ, ποὺ ἔχει χαρακτηρισθεῖ ὡς τρομοκρατικὴ ὀργάνωσις ἡ «Μουσουλμανικὴ Ἀδελφότης, παρακλάδι τοῦ ISIS, στοχοποιοῦνται συχνὰ ὅλοι ὅσοι συνεργάζονται μαζύ της ἢ τὴν ὑποστηρίζουν.

ἔθνος

Προσέξατε τά εἰσαγωγικά;
Ἔ, αὐτὰ δηλώνουν πὼς γιὰ τὸ «ἔθνος» τοῦ μπομπολιστᾶν δὲν εἶναι τρομοκράτης ὁ τύπος, ἀλλὰ …παρεξηγημένος!!!

Κατὰ τὰ προσφιλῆ λοιπὸν συστήματα τῆς διεθνοῦς (ἂς ποῦμε) τρομοκρατίας, οἱ (ἂς ποῦμε) τρομοκράτες προέρχονται ἀπὸ τοὺς κόλπους αὐτῶν τῶν τζιχαντιστικῶν ὁμάδων, ποὺ εἶναι διαρκῶς ὑπὸ τὴν σκέπη καὶ τὸν ἔλεγχο τῶν τοκογλύφων, ποὺ ὅμως ἐλέγχουν τὰ μέσα μαζικῆς ἐξαπατήσεως ἀπολύτως.
Κι ὅπως ἀκριβῶς αὐτοὶ ποὺ ἀνέτρεψαν τὸν Μουμπάρακ στὴν Αἴγυπτο, ποὺ ἔστησαν μίαν (ἂς ποῦμε) ἐπανάστασιν γιὰ τὰ μάτια τῶν …χαχόλων…

…ἔτσι καὶ οἱ ἄλλοι, ποὺ ἔστησαν τὸ σκηνικὸ γιὰ τὴν Συρία, πάλι τῆς ἰδίας ἐργοδοσίας ὑπάλληλοι, διαθέτουν κατὰ καιροὺς …προσωπικό, γιὰ νὰ ἐντατικοποιήσουν κάποιες (ἂς ποῦμε) τρομοκρατικὲς ἐνέργειες σὲ εὐρωπαϊκὰ ἐδάφη, ποὺ ἐπὶ πλέον τῶν ἀντιτρομοκρατικῶν νόμων, θὰ ἐπιφέρουν σαφῶς καὶ τὰ ἀναγκαία ἀντίποινα.
Καλὴ δικαιολογία γιὰ νὰ πατήσουν πόδι ἐπισήμως, ὡς …«νέοι σταυροφόροι» ἅπαντες στὴν Μέση Ἀνατολή…

δημοκρατικὴ

Ἀντίποινα ὅμως προσχηματικά, ἐφ΄ ὅσον οὔτε ὁ Ἄσαντ ἔστειλε τρομοκράτες στὶς χῶρες τῆς Δύσεως, οὔτε ὁ Μουμπάρακ, μὰ οὔτε κι ὁ Καντάφι.

ναυτεμπορικὴ

Φυσικὰ ὅλα τὰ ἐγχώρια παπαγαλάκια στηρίζουν τὰ ἀγαπημένα αὐτὰ παιδιὰ τῶν τοκογλύφων.
Ἀπὸ μέσα μαζικῆς ἐξαπατήσεως, ἔως κάθε εἴδους κουδουνισμένο…

Ὁ ἕνας τζιχαντιστὴς καὶ φίλος τοῦ πρωθυπουργοῦ μας, τώρα ἀπολαμβάνει κι ἐπίδομα πρόσφυγος στὴν Σουηδία, ἀφοῦ ἀποκρύπτει τὸ ὅτι εἶναι Ἕλλην ὑπήκοος.
Ὁ ἄλλος εἶναι βολεμένος σὲ εὐαίσθητες ἑλληνικὲς δημόσιες ὑπηρεσίες…
Γιὰ νὰ μὴ μᾶς περνοῦν γιὰ μεγάλους μ@λάκες ἐκεὶ στὸ Μαξίμου καὶ Cia.
(Σχόλιον Σίβυλλα)

Περισσότερες πληροφορίες ἐδῶ, γιὰ τὴν …ἀγάπη τῶν κουδουνισμένων «μας» πρὸς τὰ παιδιὰ τῶν …«συμμάχων» μας καὶ τοκογλύφων, ποὺ ἔχουν ἀναβαπτισθεῖ σὲ …πρόσφυγες, ποὺ ἑλληνοποιοῦνται καὶ εὐρωπαιοποῦνται καὶ πού, ἐπὶ πλέον, εἶναι αὐτοὶ ποὺ στὴν οὐσία …ἀπειλοῦν τὴν Εὐρώπη μὲ τρομοκρατικὲς ἐνέργειες..

Πῶς γίνεται ὅμως καί ὅλοι αὐτοί πού πληρώνονται, ἐλέγχονται, κατευθύνονται ἀπό τίς χῶρες τῆς Δύσεως νά στρέφονται κατά τῶν χωρῶν τῆς Δύσεως;
Στρέφονται πραγματικά ἤ ἁπλῶς ἐκτελοῦν συμβόλαια, ἀναλόγως τῶν ἀναγκῶν τῶν ἐργοδοτῶν τους;

Φιλονόη

εἰκόνα

Leave a Reply