Μηδενικὰ συστήματα ἀσφαλείας ἀπὸ τὴν τράπεζα Πειραιῶς

Η τράπεζα Πειραιώς είναι τραγική.
Εφιστώ την προσοχή!

Στον λογαριασμό μου είχα υπόλοιπο 10 Ευρώ. Ο λογαριασμός αυτός χακερεύτηκε από το εξωτερικό και ενώ είδαν ότι αφενός ο λογαριασμός μου είναι σε Ευρώ και όχι σε ξένο νόμισμα και αφετέρου ότι το υπόλοιπο ήταν μόνο 10 Ευρώ δέχτηκαν παράνομες συναλλαγές καθ’υπέρβαση του διαθεσίμου υπολοίπου δηλ. των 10 Ευρώ.

Όταν ζήτησα τα ονόματα των προϊσταμένων του τμήματος Ασφαλείας και Συναλλαγών και Εξυπηρετήσεως Πελατών, αντίθετα με τα όσα ο νόμος ορίζει για τις εισηγμένες δηλαδή ότι οφείλουν ανά πάσα στιγμή να δίνουν τα ονόματα των διευθυντών/προϊσταμένων στο ευρύ καταναλωτικό κοινό, ο υπάλληλος δεν μου τα έδωσε ακολουθώντας την εντολή αποκρύψεως των στοιχείων της τράπεζας.

Οι παραβάσεις λοιπόν της Τράπεζας Πειραιώς είναι οι ακόλουθες:

  1. Προβληματικό πληροφοριακό σύστημα που δεν ελέγχει τους πελάτες και τους ζημιώνει.
  2. Αποδοχή πράξεων σε άλλο νόμισμα από αυτόν που είναι ο λογαριασμός (!!!) και καθ’ υπέρβαση του διαθεσίμου υπολοίπου.
  3. Μη κοινοποίηση των ονομάτων των προϊσταμένων.

Πρόκειται περί επικίνδυνων!
Φυσικά θα προχωρήσω σε καταγγελίες.

Take the money and run

(Visited 172 times, 1 visits today)
Leave a Reply