Ὁ χειρότερος μαζικὸς φονεὺς λαῶν…

Βρεταννία. Ὁ χειρότερος μαζικὸς φονεὺς τῶν λαῶν…

Ὁ χειρότερος μαζικὸς φονεὺς λαῶν...2
Κεφάλαιον Αὐστραλία…

«Ἔθαβαν τὰ παιδιὰ ὄρθια, μέχρι τὸν λαιμό
καὶ μετὰ κλωτσοῦσαν τὰ κεφάλια τους.
Νικητὴς αὐτὸς ποὺ ἀποσποῦσε τὸ κεφάλι ἀπὸ τὸ σῶμα…»

Ὁ χειρότερος μαζικὸς φονεὺς λαῶν...1

Britain: The Worlds Worst Mass Murderer…Or The Charles Manson Of Nations

Australian Aboriginal history

Ὁ χειρότερος μαζικὸς φονεὺς λαῶν...3

Sorry Day, σήμερα, 26 τοῦ Μαΐου, γιὰ τὴν Αὐστραλία…
Οἱ ἐκεῖ Ἀγγλοσάξονες βρῆκαν μία τυχαία ἡμέρα τοῦ χρόνου,
γιὰ νὰ ἐκφράσουν τὶς …τύψεις τους,
γιὰ τὶς ἐντατικὲς σφαγὲς στοὺς Ἀβορίγινες…

Καὶ ἐπεὶδή, οὐδεὶς Ἀγγλοσάξων ἀποδέχεται ὅτι εἶναι σφαγεύς,
οἱ «τύψεις» ἀναφέρονται μόνον στὸ παιδομάζωμα ποὺ διεπράχθη
ἀπὸ ὅλες τὶς κυβερνήσεις, ἀπὸ το 1910 καὶ ἐντεύθεν.

Ratio τοῦ παιδομαζώματος,
ἦταν νὰ δοθοῦν στὰ παιδιὰ τῶν Ἀβοριγίνων,
…καλλίτερες εὐκαιρίες,
ἀποκόπτοντάς τα ἀπὸ τοὺς φυσικοὺς γονεῖς καὶ τὸ περιβάλλον τους
καὶ ἀποδίδοντάς τα στὰ ὀρφανοτροφεῖα…

Κάποιοι πιὸ …εὐαίσθητοι, τὸ εἶπαν καὶ …«χαμένες γενεές»… 

Μέχρι τὸ 1967 τὰ θέματα τῶν ἰθαγενῶν τὰ ἐρύθμιζε ὁ νόμος Flora And Fauna Act (περὶ χλωρίδος καὶ πανίδος.)
Ἁπλᾶ πράγματα.

3 Horrendous Anti-Indigenous Laws

Πολυζωΐδης Θανάσης

ἐπιμέλεια κειμένου Φιλονόη

(Visited 408 times, 1 visits today)
Leave a Reply