Χαζεύοντας μὲ μίαν …περίεργη κροτίδα!!!

Ῥὲ σεῖς…!!!
Γι’ αὐτόν τόν Παπαδῆμο μιλᾶμε;

Ῥὲ σεῖς…!!!
Αὐτὸς ὁ κακοποιός, πρώην πρωθυπουργό, κατεδικάσθη τὸν Ὀκτώβριο τοῦ 2010!!!

Ῥὲ σεῖς…!!!
Αὐτὸς θὰ ἔπρεπε νὰ ἔχῃ στὴν πλάτη του τοὐλάχιστον 16 καταδίκες ἰσόβια, σύμφωνα μὲ τὸν ἀντιτρομοκρατικὸ νόμο!!!

  • Μᾶς τὸν ἐφύτευσαν σὰν πρωθυπουργό, στὶς 11 Νοεμβρίου τοῦ 2011, δηλαδή, 13 μῆνες μετὰ τὴν καταδίκη του!!!
  • Στὂ κατόπιν τῆς μαύρης πρωθυπουργίας του τραπεζίτου, οἱ τροϊκανοὶ συνάδελφοί του τραπεζίτες τοῦ ἐξωερικοῦ, μᾶς τον ἐφύτευσαν κι ὡς πρόεδρο τῆς Ἀκαδημίας Ἀθηνῶν!!!

Ἀντὶ νὰ ἀσχολούμεθα μὲ τὸ ποιὸς εἶναι καὶ τὶ εἶναι, καθόμαστε καὶ χαζεύουμε μίαν περίεργη κροτίδα!!!
Κοῦτς παρδάλ!!!!

Μπαρμπανῖκος Ἀρβανίτης

 

(Visited 243 times, 1 visits today)
Leave a Reply