Φιλικό ἤ ἐχθρικό τό ἰσλάμ γιά τίς Η.Π.Α.;

«Νομίζω ὅτι τὸ ἰσλὰμ μᾶς μισεῖ», ἔλεγε προεκλογικὰ ὁ «ἀντισυστημαικός» νέος πρόεδρος τῶν Η.Π.Α..

Τώρα κι ἐφ΄ ὅσον κατάφερε νὰ πουλήσῃ ἀμερικανικὸ ὁπλισμὸ ἀξίας 300 δισεκατομμυρίως, γονατίζει καὶ ὑποτάσσεται στὸν βασιλέα τῶν Σαουδαράβων.

Καὶ ἐπὶ πλέον βάζουν μαζὺ τὰ χέρια τους ἐπάνω στὴν ἀπόκοσμη «orb», μίαν φωτιζομένη ὑδρόγειο σφαίρα, ποὺ εὑρίσκεται στὸ «Παγκόσμιο Κέντρο γιὰ τὴν καταπολέμηση τῆς Ἐξτρεμιστικῆς Ἰδεολογίας», στὴν Σαουδικὴ Ἀραβία, σὲ μίαν ἀνατριχιαστικὴ καὶ ἀπόκοσμη σκηνή, ποὺ ἐθύμιζε σκοτεινὴ «ἐπίκληση».

Κι ὅλα αὐτὰ τὶς ἴδιες ὧρες ποὺ τὸ Manchester ἐβάφετο ἀπὸ τὸ αἷμα ἀθῴων παιδιῶν.

Θεοφανάκης Στέφανος

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply