Βιομηχανικά σκουπίδια ἤ μνημεῖο;

Τὸ μνημεῖο Ποντιακῆς γενοκτονίας…
…(ἐδῶ βγάζουν φλύκταινες οἱ ἀριστεροὶ ὑμνητὲς τοῦ σφαγέως Κεμάλ, ἀφοῦ οἱ Πόντιοι ἦσαν Ναζὶ πρὶν τοὺς Ναζὶ – Μαΐλης ἔφα)…
…ἀποτελεῖται ἀπὸ πλαίσια σὲ σχῆμα σκουπιδοτενεκὲ μὲ ἐλατήρια, τὰ ὁποῖα μέσα περιέχουν διάφορα μεταλλικὰ ἀντικείμενα, ὅπως μία παλέτα ζωγραφικῆς, μὲ μία βρύση κολλημένη ἐπάνω της, βιομηχανικὲς μέγγενες κτλπ….

Δρακᾶτος Ὄθων

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply