Χαράτσι καὶ στὸ νερό!!!

Νέο χαράτσι ἀπὸ τὸ 2018 κι αὐτὴ τὴν φορὰ στὸ νερό!

Χαράτσι, δῆθεν γιὰ τὸ περιβάλλον, οἰκολογικὸ καὶ καλά, ὅπως καὶ τὰ πράσινα ἄλογα ἕνα πρᾶγμα…..

Δηλαδὴ ὁ ἀγρότης θὰ ἐπιβαρύνεται μὲ χαράτσι ἀρδεύσεως…
Τουτέστιν θὰ φᾶμε λαχανικὰ ἀκριβότερα
…ἤ, δέν θὰ φᾶμε καθόλου!

Σὲ λίγο ὅπως τὸ πηγαίνουν, θὰ τιμωροῦν καὶ τὶς ἔγκυες Ἑλληνίδες, μὲ χαράτσι …ἐγκυμοσύνης καὶ γέννας μετέπειτα…

Διότι γιὰ νὰ σβήσῃς ἕναν ἀρχαῖο λαὸ ἀπὸ τὸν χάρτη, δὲν εἶναι εὔκολο. Πρέπει νὰ σκαρφισθῇ πολλὲς σαδιστικὲς καὶ σατανικες μεδόδους, πρὸ κειμένου νὰ μὴν τὸν βομβαρδίσῃς καὶ χάσεις τὶς ὑποδομές του…

Σουραβλᾶ Εὐστρατία

εἰκὼν

(Visited 105 times, 1 visits today)
Leave a Reply