Ἰδιαίτερες …στάσεις!!!

Ὅταν ἀναγκάζεσαι νὰ φωνάξῃς στὸ πάρτυ τὸν …καθυστερημένο, γιὰ νὰ μὴν κλαίῃ…

 

Φρέρης Κωνσταντῖνος

(Visited 206 times, 1 visits today)
Leave a Reply