Δυστυχία …πολυτελείας!!!

Τὸ χειρότερο γιὰ ἐμέναν ποὺ ἔπαθε ὁ Παπαδήμιος, δὲν εἶναι οἱ λίγες γρατσουνιές, ποὺ τοῦ ἄφησαν οἱ «τρομοκράτες».
Ὄχι, αὐτὲς θὰ ξεπερασθοῦν!

Τὸ χειρότερο εἶναι, ὅτι μὲ ἀφορμὴ τὴν ἐπίθεση ἐναντίον του, ἐδόθη ἡ εὐκαιρία στὸν ἑλληνικὸ λαὸ γιὰ νὰ ἐκφράσῃ τὸ μῖσος, τὴν ἀπέχθεια καὶ τὴν περιφρόνηση στὸ πρόσωπό του.
Ξέρεις τί εἶναι νά εὔχονται σχεδόν ὅλοι τόν θάνατό τους;
Νά μήν βλέπῃς οὔτε μία δήλωση συμπαθείας στά κοινωνικά δίκτυα, εἴ μή ἀπό λίγα κομματόσκυλα εὐρωλιγούρια;

Καί τί ἐκέρδισε ὁ Παπαδήμιος στήν ἐφήμερη ἐτού ζωή;
Πλούτη; Δόξα;
Ἐδῶ θὰ μείνουν ὅλα. Μόνον δύο μέτρα θὰ πάρη. 
Δὲν θὰ τὸν κλάψη κάποιος ὅταν θὰ ψοφήση. Οὔτε ἕνα δάκρυ… Οὔτε κἂν οἱ μασσῶνοι σύντροφοί του.
Αὐτόν, ἀλλὰ κι ἀρκετοὺς ἄλλοους.

Ἀλλὰ αὐτὰ εἶναι «ψιλά» γράμματα γιὰ τέτοιους ἀνθρώπους.

Ἀπὸ μίαν ἄποψη τὸν λυπᾶμαι γιὰ τὴν πολυτελὴ δυστυχία του…

Γερολυμᾶτος Γ. Γεράσιμος

(Visited 337 times, 1 visits today)
Leave a Reply