Θεωρίες γιὰ …μπάφους!!!

Τὸ ἔχετε τερματίσει…

Τελευταία παρατηρὼ πολλὲς ἀναφορές, σχόλια, ἀναρτήσεις γιὰ τὸν ἐπονομαζόμενο Μπαφομέτ, ἀπὸ κάποιους γιαλαντζὶ ἀρχαιολάτρες φιλομασσόνους σατανιστὲς ἀλλὰ καὶ ὁπαδοὺς τοῦ γιαχβέ, μονοθεϊστὲς χριστιανούς, δηλωμένους μασσόνους. Δεν ὑπάρχει κάποια σύνδεσις τοῦ ἐν λόγῳ ἀνυπάρκτου εἰδώλου μὲ τὴν Ἀρχαία Ἑλλάδα, ὅσο κι ἂν προσπαθοῦν κάποιοι αὐτὸ νὰ τὸ περάσουν ὡς ψεῦδος, ἐξυπηρετώντας σκοτεινὰ συμφέροντα.

Ὄσο γιὰ τὸ ὄνομα, κάποτε ἦταν ἕνας (προφανῶς) Τοῦρκος ποὺ ἐλέγετο Μεμέτ, ὁ ὁποῖος κάπνιζε συνεχῶς μπάφους.
Ἔτσι μετὰ ἀπὸ αὐτὸ πῆρε τὸ ὄνομα Μπαφομὲτ ἀπ’ τοὺς πολλοὺς μπάφους.
Τέλος, μπάφους πρέπει νὰ φουμάρουν καὶ αὐτοὶ ποὺ εἶναι ὁπαδοὶ τέτοιων θεωριῶν…..

Ἀμπατζῆς Φάνης

(Visited 141 times, 1 visits today)
Leave a Reply