Δημόσιος κίνδυνος ὅποιος ἀντιπαθεῖ τό καθεστώς;

Πρὸς παπαδήμια καὶ πρωτοσαλτάροντα περίλυπα στουρνάρια γενικῶς…

(Γιὰ νὰ τὸ κλείνουμε τὸ θέμα…)

Ἐὰν ἀκούσω ὅτι ἔνα κακοποιὸ στοιχεῖο ἔχει κάνει κακὸ σὲ ἀθῷο νοικοκύρη -ἀκόμη κι ἐὰν δὲν τὸν ξέρω προσωπικά-,  πάλι θὰ λυπηθῶ ἐὰν τὸ μάθω.

Ἐὰν τώρα τύχῃ καὶ γκάγκστερς ἀρχίζουν νὰ ἀλληλοπυροβολῶνται, γιὰ δικούς τους λόγους, σᾶς διαβεβαιώνω ὅτι θὰ βάλω τὰ γέλια…
(Χωρὶς νὰ μὲ ἀπασχολῇ ἐὰν δίπλα μου, τεθλιμμένοι συγγγενεῖς τους καὶ λοιποὶ παρατρεχάμενοι, μαζεύουν ἀπὸ κάτω τὸ δάκρυ μὲ τὶς σφουγγαρίστρες…!!!)

Περιμένω, τοῦ λοιποῦ, μίαν Προκύρηξη γιὰ νὰ ἀποφασίσω (διαβάζοντας, προσεκτικά, ἀνάμεσα στὶς γραμμές) ἐὰν θὰ λυπηθῶ ἢ ἐὰν θὰ γελάσω.

Καὶ καμμία ὑστερόβουλος κουφαλίτσα δὲν θὰ μοῦ στερήση, (ἀξιοποιώντας τὴν ψυχολογικὴ βία μιᾶς ἐπιλεκτικῆς κορρεκτίλας) τὸ δικαίωμα αὐτό: τῆς ἐπιλογῆς τῶν ἑκάστοτε – καὶ κατὰ περίπτωση- συναισθημάτων μου.

Ὁ Φιλιππάκης, πιθανῶς, (ἐνόμιζε πώς) ἤξερε κάτι παραπάνω ἀπὸ ὅ,τι ἑγὼ τώρα..
.Ἴσως καὶ νὰ βιάστηκε… Ἴσως κι ὄχι…
Θὰ δείξη…

Τό ἔχουμε, παῖδες;;;

Χοϊδᾶς Διονύσης

Σημείωσις

Μαγικὴ εἰκών:

Πῶς ἡ ΕΣΗΕΑ, στὴν ἰδία (φαινομικά) ἀνακοίνωση, «ἐξαφανίζει»-μέσα σὲ λίγην ὥρα- τὴν ἀνάμειξη τοῦ εἰσαγγελέως καὶ βγάζει λάδι τὸ Καθεστώς.
Σημεῖα τῶν καιρῶν…

 ἐπιμέλεια κειμένου Φιλονόη καὶ Φίλοι

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply