Δημοσίου χρέους μητσοτακικὴ συνεισφορὰ

Καὶ γιὰ νὰ μὴν ξεχνᾶμε τὴν συνεισφορὰ τοῦ Μητσοτάκη σὲ δημόσιο χρέος στὸν τόπο.

Ἐπὶ τῆς μικρῆς σὲ διάρκεια διακυβερνήσεώς του (90-93), τὸ χρέος πῆρε τέτοια κάθετα αὐξητικὴ ῥοπή, ὅσο ἐπὶ οὐδενὸς ἄλλου.
Σχεδὸν ἐδιπλασίασε τὸν δανεισμὸ τοῦ «σιδερένιου».

Γιατὶ ἀλλοιῶς μᾶς τὰ παρουσιάζουν κάποιοι καὶ ἄλλα εἶναι τὰ γεγονότα.
(Τὸ χρέος καταγράφεται προστιθέμενο στὸ δημόσιο χρέος, τὴν ὥρα τοῦ δανεισμοῦ.)

Ἔβαλε κι’αὐτὸς μπόλικα τούβλα στὴν χρεωκοπία σου δύστυχε Ἕλληνα…

Πάντα Κατερίνα

ΥΓ…Πολὺ πλερέζα ῥὲ παιδιὰ πέφτει στὸ κάπιταλ καὶ πῶς θὰ τὸ ἀνθέξουν!

(Visited 143 times, 1 visits today)
Leave a Reply