Ξεκοκκαλίζοντας τὰ δημόσια ταμεῖα μὲ πρόσχημα καὶ τὴν …«Documenta 14»!!!

Μᾶς ἀπεστάλη αὐτό:

Μετά από δημοσιεύσεις στο διαδίκτυο, το παρακάτω δεν υπάρχει πια στο «διαύγεια» και το ποσό για το γεύμα πήγε από τα 18.744 € στα 1.900 €. Το άλλαξαν σήμερα το απόγευμα στις 18:28:21.

Ἡ.Γ.

Τὸ ἐρευνήσαμε καὶ εἴδαμε αὐτό:

ἀπὸ ἐδῶ.

Διαιρέσαμε τὸ ποσὸν τῶν 1900 εὐρῶ μὲ τὸ 50 καὶ ἀνακαλύψαμε πὼς τὰ 38 εὐρῶ, κατ΄ ἄτομον, δὲν θεωρῶνται ὑπερβολικά, σὰν κόστος, γιὰ ἕναν Δῆμο, τοῦ μεγέθους τοῦ Δήμου Ἀθηναίων.
Θὰ μπορούσαμε νὰ δεχθοῦμε (χάριν τοῦ διαλόγου) πὼς ἔγινε κάποιο …λάθος στὰ μηδενικὰ καὶ ἀν τὶ νὰ γραφῇ ἐξ ἀρχῆς 1874 εὐρόπουλα, τὸ δεκαπλασίασαν, ὡς ποσόν. Πάντα κατὰ λάθος.
(Διότι παραμένουμε καλοπροαίρετοι…!!!)

Αὐτὸ ὅμως ποὺ μᾶς …χαλᾶ τὴν καλοπροαίρετο διάθεσιν εἶναι τὸ τελευταῖο ψηφίον τῶν τεσσάρων εὐρῶ. Προϋπολογισμὸς 1.874,4 φαντάζει ὁλίγον τὶ …παράλογος.
Ἐάν, πράγματι, ἦταν κάποια λάθος ἀναγραφή, αὐτο τὸ 4ευρο ἔπρεπε νὰ μὴν ὑπάρχῃ.
Ἀλλὰ ὑπάρχει…
Κι ἐπεὶ δὴ ἀκριβῶς ὑπάρχει, ἀρχίζουμε νὰ ἀμφιβάλουμε, χάνοντας ἐν τελῶς τὶς καλές μας προθέσεις.

Νά ὑποψιασθοῦμε πώς ἔχουμε ἀκόμη μία προσπάθεια λεηλασίας; Ἤ ὄχι;

Φιλονόη

(Visited 121 times, 1 visits today)
Leave a Reply