Θρῆνος γιά τόν χαμό τοῦ Μητσοτάκη;

Ἔφυγε γιά πάντα ὁ Μητσοτάκης;;;;;

Ὄχι…!!!

Ἂν κυττάξετε τριγύρω, κοντὰ ἢ μακρυά, θὰ δεῖτε ὅτι ὅλοι αὐτοὶ ποὺ ὑβρίζετε εἶναι σπόροι του. Εἶναι ὅλοι τους πολιτικὰ τέκνα του.
Ὅλων τῶν κομμάτων.

Ὁ Κώστας Μητσοτάκης θὰ παραμείνη βρυκόλαξ στὴν αἰωνιότητα.

Δὲν εἶναι κακία.
Ὁ κάθε ἕνας, ὅπως ξεχωρίζει αὐτοὺς ποὺ ἀγαπᾶ, ξεχωρίζει γιὰ κάποιους λόγους καὶ μερικοὺς ἀνθρώπους ποὺ ἀντιπαθεῖ.

Θεωρῶ ψεῦδος καὶ ὑποκρισία, νὰ πῇ κάποιος, ὁ ὁποῖος ἀντιπαθοῦσε ἢ καὶ μισοῦσε τὸν Κώστα Μητσοτάκη, ὅτι λυπήθηκε ποὺ ἔφυγε, ἐνῶ αὐτὸς καὶ ἡ οἰκογένειά του ἔχει δεινοπαθήσει ἀπὸ τὴν ἄσκηση δυναστικῆς, ἀμοραλιστικὴς ἐξουσίας ἀπὸ αὐτὸν ἀπάνθρωπο, ὁ ὁποῖος ἐνῶ δὲν ἠσχολήθη μὲ κάτι ἄλλο ἐκτὸς τῆς πολιτικῆς, ἔγινε ἕνας ἀπὸ τοὺς πλουσιοτέρους κατοίκους μιᾶς ῥημαγμένης Ἑλλάδος.

Δυστυχῶς, ὑπάρχουν ἄνθρωποι, οἱ ὁποῖοι μποροῦν νὰ ἀναθεματίζουν γελοιωδῶς μίαν ὁλόκληρη γενεά, ἔνεκα κάποιων ἀπατεώνων αὐτῆς τῆς γενεᾶς, ἐνᾦ, μὲ περισσὴ εὐκολία, θὰ ποῦν τὸ ὑποκριτικὸ «θὰ ἔλθη ἡ στιγμὴ ποὺ θὰ τὸν θυμηθοῦμε», γιὰ ἕναν ἀδίστακτο τύραννο.

Ἡ δική μου ἡ πολιτικὴ συνείδησις ἔχει κατατάξει τὸν Κωνσταντῖνο Μητσοτάκη στοὺς τυράννους.
Νὰ δεῖτε τὰ τσουτσέκια τοῦ σάπιου καθεστῶτος, τὸ τὶ μαῦρο δάκρυ θὰ ῥίξουν!

Μπαρμπανῖκος Ἀρβανίτης

(Visited 194 times, 1 visits today)
2 thoughts on “Θρῆνος γιά τόν χαμό τοῦ Μητσοτάκη;

  1. Ενα μεγάλο εύγε στον αρθρογράφο. Η πιο ‘εντιμη,,αντρίκια και συνάμα ντόμπρα ελληνική θέση για τον τύραννο, απατεώνα που έφυγε!!!

Leave a Reply