Φυλακίσεις καὶ πρόστιμα γιὰ ὅσους δὲν καλλιεργοῦν μεταλλαγμένα στὴν Τανζανία!!!

Γιὰ νὰ πάρῃ δάνει ἡ Ταναζανία, ἀπὸ τὴν Παγκόσμιο Τράπεζα, ἦταν ὑποχρεωμένη νὰ διατάξῃ τοὺς ἀγρότες της νὰ ξεῤῥιζώσουν τὴν σοδειά τους καὶ νὰ φυτεύσουν σπόρους ἀπὸ τὴν ΜΟΝΣΑΝΤΟ καὶ ἄλλες ἑταιρείες μετηλλαγμένων, σύμφωνα μὲ τὴν νέα συμφωνία «New Alliance for Food Security and Nutrition (NAFSN)».

Ὅποιος δὲν τὸ κάνει συλλαμβάνεται, τρώγοντας δώδεκα (12) ἔτη φυλακίσεως ἢ 200.000 εὐρῶ πρόστιμο!!! 
Ἐξαιρετικῶς ἀνησυχητικό!
Δὲν θὰ ὑπάρχη σὲ λίγο χώρα ποὺ νὰ μὴν εἶναι ὑποχρεωμένη νὰ σκύψῃ τὸ κεφάλι στὴν ΜΟΝΣΑΝΤΟ!

Καὶ ἐμεῖς θὰ εἴμαστε στὸν μονόδρομο καταναλώσεως Μετηλλαγμένης Σαβούρας.

Ἀπὸ τὸν Κωνσταντῖνο Βέργο, διὰ μέσου Λιάρου Διονυσίου

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply