Χώρα ὑποχρεωτικῶν ἐμβολιασμῶν οἱ Η.Π.Α.;

Ἡ ἱστορία μοῦ θυμίζει μίαν ταινία ποὺ εἶχα δῆ πρὶν ἀπὸ μίαν δεκαετία περίπου, ἀλλὰ δὲν θυμᾶμαι τὸν τίτλο της…
Ἦταν πάντως «ἐπιστημονικῆς φαντασίας» και διεδραματίζετο κάπου στὸ …μέλλον!!!
(Τό σημερινό μας παρόν ἴσως;;;)

Damning legislation would give corporations the power to forcibly vaccinate you and collect your DNA records

A new bill, H.R. 1313, moving through Congress would allow companies to require employees to undergo genetic testing and enroll in a mandatory vaccine program or risk losing their job. Today, laws including the 2008 Genetic Privacy and Nondiscrimination Act (known as GINA) prohibits giving employers such power over their employees.

If we let Republican Congresswoman Virginia Foxx, who introduced this new legislation, have her way, employees will be stripped of all their privacy rights. Furthermore, H.R. 1313, also called the “Preserving Employee Wellness Programs Act,” will give power to employers to hire or fire people based on the provided health information.

The new bill sneakily gets around previous bills that protect your privacy through explicitly stating that GINA and other privacy protection programs such as the 1990 Americans with Disabilities Act do not apply when genetic tests or vaccines are part of a “workplace wellness” program.

“What this bill would do is completely take away the protections of existing laws,” Jennifer Mathis, director of policy and legal advocacy at the Bazelon Center for Mental Health Law, a civil rights group, recently said in a congressional testimony.

naturalnews

Τὸ Χρήσιμον

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply