Ὑπερηφάνεια ἐπάνω ἀπ’ ὅλα!!!

«Νὰ εἶσθε ὑπερήφανοι καὶ ὑπερήφανες γι’ αὐτὸ ποὺ εἶσθε.
Καὶ νὰ στέλνετε παντοῦ, μὲ ἐπιμονὴ κι ἀποφασιστικότητα,
τὸ μήνυμα πὼς ἡ ἀγάπη εἶναι ἀγάπη,
ἀνεξάρτητα ἀπὸ τὸ φύλο,
τὸν σεξουαλικὸ προσανατολισμό,
τὴν φυλετικὴ καταγωγή,
τὶς θρησκευτικὲς ἢ φιλοσοφικὲς πεποιθήσεις.

Καὶ νὰ καλεῖτε διαρκῶς ὁλόκληρη τὴν ἑλληνικὴ κοινωνία
νὰ στηρίζῃ τὴν προσπάθεια τῶν ἀνθρώπων, ποὺ εἶναι δίπλα μας,
νὰ μὴν κρύβονται καὶ νὰ μὴν ντρέπονται γιὰ τὶς ἐπιλογές τους.

Ἔτσι, μπορεῖ νὰ γίνουμε καλλίτεροι ἄνθρωποι
καὶ ἡ κοινωνία μας πιὸ ἀληθινὴ καὶ πιὸ ἀνθρώπινη».

Προχθεσινὸ μήνυμα Τσίπρα πρὸς τὴ ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα.

ΥΓ. Στὴν φωτογραφία ἡ θρυλικὴ Ἀμαζόνα Ζίνα μὲ τὴν ἀδελφὴ (στὰ ὅπλα) Γαβριέλλα.

Πολυζωΐδης Θανάσης

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Ἀπαντῆστε

Ἡ ἠλεκτρονική σας διεύθυνση δὲν θὰ δημοσιευθεῖ. Τὰ ὑποχρεωτικὰ πεδία σημειώνονται μὲ *