Λαθρομετανάστευσις, τὸ καλλίτερον ὅπλο καταστροφῆς τῆς ἐργατικῆς τάξεως

«Ἡ λαθρομετανάστευσις χρησιμοποιεῖται ἀφ’ ἑνὸς ὡς ἀπεργοσπαστικὸς μηχανισμός, ἀφ’ ἑτέρου μὲ τὸν ἐργατικὸ ὑπερπληθυσμὸ – πλεόνασμα ποὺ δημιουργεῖ ῥίχνει τὸ ἐπίπεδον ζωῆς σὲ κατάσταση δουλοπαροίκου…

Ὁ μετανάστης ἀνταγωνίζεται τὸν ἐντόπιο ἐργάτη καὶ σιγὰ σιγὰ ἀναγάγει τὸ μεροκάματο στὸ δικό του ἐπίπεδο. Εἶναι τὸ πιὸ ἀποτελεσματικὸ ὅπλο τοῦ κεφαλαίου…

Σκοπὸς τῆς εἰσαγωγῆς ξένων ἐργατῶν εἶναι ἡ διατήρησις τῆς δουλείας καὶ ἡ ἀκύρωσις ὅλων τῶν διεκδικήσεων τῶν ἐντοπίων  ἐργατῶν γιὰ μισθοὺς καὶ συνθῆκες ἐργασίας…

Οἱ μεταναστευτικοὶ νόμοι εἶναι τὰ μανιφέστα τῶν ἐργοστασιαρχῶν…

Ἡ μετανάστευσις διαιρεῖ τὴν ἐργατικὴ τάξη τῆς χώρας ὑποδοχῆς σὲ τόσα ἐχθρικὰ στρατόπεδα, ὅσες καὶ οἱ ἐθνοφυλετικὲς ὁμάδες, διότι ἡ κάθε μία καταλαβαίνει μόνον τὸν ἑαυτό της.
Ἔτσι ἀναστέλλεται ἡ ἐργατικὴ ἐπανάστασις καὶ διαιωνίζεται ἡ καπιταλιστικὴ κυριαρχία…»

Μᾶρξ.

Καὶ συνεχίζουμε τὸ πρόγραμμά μας,
μὲ τὴν «ἔκκληση» ἐπ’ εὐκαιρίᾳ τῆς 1ης Διεθνοῦς,
ποῦ διετυπώθη πρὶν 153 χρόνια καὶ ἀνεφέρετο
στην οἰκονομικὴ μετανάστευση.

28 Σεπτεμβρίου 1864, Λονδίνο.

«Ἡ ἀδελφοσύνη τῶν λαῶν,
εἶναι ἐξαιρετικὰ ἀναγκαία πρὸς τὸ συμφέρον τῶν ἐργατῶν.
Γιατὶ κάθε φορὰ ποὺ προσπαθοῦμε νὰ καλλιτερεύσουμε τὴν θέση μας,
μὲ τὴν ἐλάττωση τῶν ὡρῶν τῆς ἐργασίας,
καὶ μὲ τὴν αὔξηση τῶν ἡμερομισθίων,
οἱ καπιταλιστὲς μᾶ ἀπειλοῦν ὅτι θὰ μισθώσουν,
Γάλλους, Βέλγους καὶ Γερμανοὺς ἐργάτες,
ποῦ θὰ ἀναπληρώσουν τὴν ἐργασία μας μὲ χαμηλοτέρα τιμή.
Δυστυχῶς, ἡ ἀπειλὴ αὐτὴ πραγματοποιεῖται συχνά.

Τὸ λάθος, βέβαια, δὲν εἶναι τῶν συντρόφων τῆς ἠπείρου,
ἀλλὰ ὀφείλεται ἀποκλειστικὰ στὴν ἔλλειψη κανονικῆς συνδέσεως,
μεταξὺ τῶν μισθωτῶν τῶν διαφόρων χωρῶν».

Τί μᾶς λέει λοιπόν ἡ ἔκκλησις;;;
Μὰς λέει ὅτι τὰ ῥεύματα οἰκονομικῶν μεταναστῶν,
εἶναι ἀκόμη ἕνα τρῦκ τοῦ καπιταλισμοῦ,
ὥστε νὰ διατηρήσῃ τὴν ἐξαθλίωση τοῦ ἐργατικοῦ στοιχείου,
μὲ τὸν ἐκβιασμὸ μιᾶς ἀνεργίας ποὺ θὰ προέλθη,
ἀπὸ φθηνὰ «HANDS», ποὺ θὰ εἰσαχθοῦν ἀθρόως,
ἀπὸ ἄλλες χῶρες ὅπου ὑπάρχει ἤδη πρόβλημα ἀνεργίας,
ἢ καὶ ἂν δὲν ὑπάρχῃ (πρόβλημα ἀνεργίας)
δημιουργεῖται μέσῳ τῶν τεχνητῶν κρίσεων κάθε μορφῆς.

Ἐξυπακούεται ὅτι, πρόβλημα μὲ τὰ φθηνὰ «HANDS»,
δεν ἔχουν μόνον οἱ ἐργάτες στὶς χῶρες ὑποδοχῆς,
ἀλλὰ καὶ οἱ συνάδελφοί τους στὶς χῶρες ἀναχωρήσεως,
ἀφοῦ, ἀφ’ ἑνὸς ἀποδυναμώνεται τὸ ἐκεῖ συνδικαλιστικὸ κίνημα,
ἀφ΄ἑτέρου διοτι οἱ «ἀναχωρητές» ἀντικαθίστανται,
ἀπὸ ἄλλους συναδέλφους,
ἀπὸ ἄλλες χῶρες, μὲ παρόμοιο τεχνητὸ ἢ μὴ πρόβλημα ἀνεργίας,
συμπιέζοντας πρὸς τὰ κάτω τὰ μεροκάματα,
αὐξάνοντας τὶς ὦρες ἐργασίας
καὶ ὁδηγώντας στὴν περαιτέρω ἐξαθλίωση τοῦ ἐργατικοῦ στοιχείου.

Μὲ αὐτὴ τὴν ἔννοια, ἡ οἰκονομικὴ μετανάστευσις,
εἶναι γιὰ τὴν 1η Διεθνή, λάθος,
ὅσο καὶ ἂν ὠρύονται περὶ τοῦ ἀντιθέτου
καὶ μὲ ….ἐκδικητικὴ διάθεση γιὰ τὸ «μπουρδέλο Ἑλλάς»,
κάποιες Ἱερεμιάδες (=μίρλες τοῦ πλῆκτρο πλὸκ – πλόκ),
καὶ κατὰ τὰ λοιπά, ἀκραιφνεῖς ἀντί-μενουμευρώπηδες,
(ἀλλὰ ἐὰν πρόκειται νὰ τσακώσουμε κάτι εὐρώπουλα στὰ ξένα,
παρέχοντας τὴν ζωή μας καὶ τὶς ὑπηρεσίες μας στοὺς …ἐκμεταλλευτές,
no problem καὶ εἶναι συγγνωστὸ θέμα ἐπιβιώσεως,)

μὲ ἀφορμὴ τὴν ἐκτὸς πολιτικῆς ….κορεκτίλας δήλωση Καζάκου
καὶ ἀδιαφορώντας ὅτι μὲ τέτοιες τοποθετήσεις,
ἁπλᾶ εὐθυγραμμίζονται μὲ τὰ νεοταξίτικα – νεοναζιστικὰ μοντέλα,
ἠθελημένα ἢ ἀθέλητα, δὲν μὲ ἀφορᾶ, ἂς τὸ κυττάξουν.

Πολυζωΐδης Θανάσης

ΥΓ. Παῖδες, να ἐνημερώσω ὅτι τὸ κατάστημα δὲν διαθέτει καφωδεῖον
καὶ ὅτι προκλητικές, ὑβριστικὲς ἀναρτήσεις, τρολιές, χαριτωμενιὲς
καὶ λοιπὰ ᾄσματα, ζεϊμπεκιές, κοντάκια, ἀπολυτίκια,
τὸ σύστημα τὰ διαγράφει αὐτομάτως,
χωρὶς κἂν νὰ ἔχω τὴν εὐκαιρία νὰ σᾶς ἀπαντήσω,
ὁπότε προσέχουμε.

 

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply