Χασκογελώντας μὲ τὰ …χάλια του!!!

Ὅταν δὲν καταλαβαίνῃς μία, ἀπὸ τὸ τὶ παίζει,
κλείνεις τὸν φάκελλό σου,
σταυρώνεις τὰ χεράκια
καὶ χαζογελᾶς σὰν τὸν μ@λάκα τῆς παρέας…

Ὅ,τι δῆλαδὴ ἔκανες ἀπὸ πάντα…

 Πολυζωΐδης Θανάσης

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply