Γιὰ μίαν συναισθηματικὰ ἀναλφάβητο ἀνθρωπότητα…

Ὁ διάσημος σκηνοθέτης Ἴνγμαρ Μπέργκμαν εἶπε μίαν φράση, πού, ἐὰν τὴν ἔλεγε κάποιος ψυχοτεχνικός, θὰ τὴν παραβλέπαμε ὡς πιθανὴ προώθηση τοῦ προϊόντος του.
Ἀλλά, ὁ ἴδιος δὲν εἶχε κάποιο ὄφελος ἀπὸ αὐτὸ ποὺ εἶπε:

«Εἴμαστε συναισθηματικὰ ἀναλφάβητοι!»

Αὐτὸ τὸ ἀνδρόγυνο τῶν Πιθήκων οὐδέποτε θὰ ξεσκισθῇ δημοσίως στὰ δικαστήρια γιὰ τὴν διατροφή, τὴν ἐπιμέλεια τῶν παιδιῶν κλπ…

Κι ἔχεις ἑκατομμύρια μαλ@κες νὰ νοιώθουν ὅτι τοὺς «προσβάλλεις» βάζοντάς τους δίπλα σὲ αὐτὰ τά, ὄχι φρενοβλαβῆ, πλάσματα!!!

Λιάρος Διονύσιος

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply