Χρησιμοτάτη ἡ ἀπόφασις τοῦ Ἀρείου Πάγου γιὰ τὶς ἐργασιακὲς συμβάσεις!!!

Ἡ ἀπόφασις τοῦ Ἀρείου Πάγου ὅτι δὲν ἐπέρχεται βλαπτικὴ μεταβολὴ στὴν ἐργασιακὴ σύμβαση, ὅταν κάποιος σὲ ἀφήσῃ ἀπλήρωτο εἶναι σωστή.
Καὶ πρέπει νὰ ξεκινήσῃ νὰ ἐφαρμόζεται ἀπὸ τοὺς Ἀρεοπαγίτες.
Νὰ τοὺς ἀφήσῃ τὸ κράτος ἀπληρώτους γιὰ πέντε (5) χρόνια.
Ἤ, μᾶλλον, γιὰ πενῆντα (50) χρόνια…
Καὶ τότε νὰ τοὺς πληρώσῃ…
…ἀλλά, ἄτοκα!!!

Μετὰ νὰ τὴν ἐφαρμόσουμε καὶ στὶς ἄλλες συμβάσεις, πχ Τραπεζικὲς συμβάσει.
Νὰ ἀφήσω ἀπλήρωτο τὸ τραπεζικὸ δάνειο, ἀτόκως, ἐπὶ πέντε (5) ἔτη.

Τί; δέν ἰσχύει;
Μὰ ἀφοῦ δὲν εἶναι βλαπτικὴ μεταβολή…

Βέργος Κωνσταντῖνος

εἰκόνα

(Visited 99 times, 1 visits today)
Leave a Reply