Γυναῖκα μαχητοῦ σπανίως συναντᾶς…

Ἡ κυρία Βέρα Σαμψὼν τότε καὶ τώρα!

Γνωρίζει πολλά, γιὰ πρόσωπα καὶ καταστάσεις…
Γιὰ ἀνθρώπους ποὺ εὐεργετήθησαν ἀπὸ τὸν σύζυγό της καὶ τῆς ἔστρεψαν τὴν πλάτη (καὶ στὴν ἰδία, ἀλλὰ καὶ στὰ παιδιά της!).
Πάντα ὅμως μὲ τὸ τσαγανὸ τῆς «καλαμαροῦς» συζύγου, ἑνὸς μεγάλου ἀνδρός, ἑνὸς πατριώτου, ποὺ κάποιοι ἀπεφάσισαν νὰ τὸν «χρίσουν» μὲ τὸν τίτλο τοῦ ἐξιλαστηρίου θύματος, γιὰ νὰ σώσουν τὸ ὅλο βρωμερὸ σαρκίον τους.

Μία συγκινητικὴ φωτογραφία – ντοκουμέντο!

Ἡ κυρία Βέρα Σαμψών, κρατώντας στὰ χέρια της τὰ δύο μικρά της παιδιά, Μίνα καὶ Σωτήρη, διαβαίνει τὴν πύλη τῶν φυλακῶν, πρὸ κειμένου νὰ ἐπισκεφθοῦν καὶ οἱ τρεῖς τὸν κατεδικασμένο σύζυγο καὶ πατέρα, Νῖκο Σαμψών

Καὶ κάτι τελευταῖο γιὰ τὴν κυρία Βέρα Σαμψών.

Ἐκλήθη ἀπὸ τὴν Κυπριακὴ Βουλὴ νὰ ἐξετασθῇ γιὰ τὸ ἔγγραφο ποὺ ἐπαρουσίασε ὁ Κουλίας, γιὰ δῆθεν ὀργάνωση τοῦ πραξικοπήματος ἀπὸ τὸν Λαμπράκη, τὸν Ἐκδότη τῶν «Νέων» καὶ τοῦ «Βήματος», μὲ τὴν συμμετοχὴ τοῦ Σαμψών, σὲ συνάντησή τους στὸν Πόρο.
Μὲ ἕνα -ἀδιευκρινίστου ἀξιοπιστίας τῆς πηγῆς του

– ἔγγραφον, ποὺ ἐνεφανίσθη 37 ὁλόκληρα χρόνια μετὰ ἀπὸ τὴν ἡμέρα ποὺ φέρεται πὼς κατεγράφη ὡς γεγονός.

Ἡ κυρία Βέρα Σαμψὼν κατενόμασε διαφόρους ποὺ μποροῦσαν νὰ πιστοποιήσουν ὅτι ὁ Νῖκος Σαμψὼν δὲν ἦταν σὲ κάποιον Πόρον ἀλλὰ στὴν Κύπρο, τὴν κρίσιμο ἐκείνην περίοδο, στὴν ὁποίαν ἀναφέρεται τὸ ἔγγραφον…
Ἡ ἐπιτροπὴ δὲν τοὺς ἐδέχθη, γιατὶ τοὺς ἐθεθεώρησε ….ἀναξιοπίστους!
(Ὡραία ἐπιτροπή…!!!)

Ὁ μάρτυς κε Κουλία καὶ κε Σιζόπουλε καταθέτει καὶ ἡ ἐπιτροπὴ μετὰ ἀξιολογεῖ ἐὰν ἡ μαρτυρία του στέκει ἢ εἶναι στὸν ἀέρα…

Δημοκρατικὴ ἐπιτροπὴ διερευνήσεως τοῦ κ@λου…!!!

Ἀκολούθως ἡ κυρία Σαμψὼν μίλησε στὸν Real FM στὸν Νῖκο Χατζηνικολάου κι ἐβεβαίωσε τὰ ἑξῆς:

  1. Διέψευσε τὰ περὶ ἐμπλοκῆς Λαμπράκη στὸ πραξικόημα τῆς Κύπρου καὶ τὶς καταγγελίες γιὰ ἐπίσκεψη-ἀστραπὴ τοῦ Ν. Σαμψὼν στὴν Ἀθῆνα. Μιλώντας στὸν Νῖκο Χατζηνικολάου, ἡ Βέρα Σαμψὼν διέψευσε κατηγορηματικὰ τὰ περὶ ἀναμείξεως τοῦ Χρ. Λαμπράκη στὴν προετοιμασία τοῦ πραξικοπήματος στὴν Κύπρο, ἀλλὰ καὶ τὰ ὅσα ἀκούσθηκαν στὴν ἁρμόδιο ἐπιτροπὴ τῆς Κυπριακὴς Βουλῆς γιὰ ταξείδι τοῦ συζύγου της στὴν Ἀθῆνα πρὶν τὸ πραξικόπημα.
    «Ποτὲ δὲν γνώρισα τὸν Χρ. Λαμπράκη. Δὲν τὸν εἶδα ποτὲ μπροστά μου. Ὁ Νῖκος δὲν εἶχε ποτὲ στενὴ ἐπαφὴ μὲ αὐτὸν τὸν ἄνθρωπο. Τὸ δεῖπνο στὸν Πόρο εἶναι ἀνύπαρκτο» ἐτόνισε χαρακτηριστικὰ κι ἐξήγησε ὅτι τὴν ἑβδομάδα πρὶν τὸ πραξικόπημα ὁ Ν. Σαμψὼν οὐδόλως ἀπουσίασε ἀπὸ τὴν Κύπρο.
  1. Ἡ κ. Σαμψὼν διέψευσε ἀκόμη καὶ τὸ περιεχόμενο τῶν ὅσων τῆς ἀποδίδονται μέσῳ τοῦ ἐγγράφου τῆς ἁρμοδίου ἐπιτροπῆς τῆς κυπριακὴς βουλῆς ἐνῶ ἀνεφέρθη σὲ μία πρὸς μία γιὰ τὶς ἐπίμαχες ἡμερομηνίες πρὶν ἀπὸ τὴν 15η Ἰουλίου τοῦ 1974. Μάλιστα, ὅπως εἶπε, στὶς 11 τοῦ μηνὸς ὁ Ν. Σαμψὼν ἐμίλησε στὴν βουλὴ καὶ προειδοποίησε γιὰ τὶς στρατιωτικὲς κινήσεις τῶν Τούρκων.
    «Πότε συναντήθηκε μέ τόν Λαμπράκη; Ἀφοῦ στὶς 14 τοῦ μηνὸς ὑπάρχουν μαρτυρίες ὅτι παρευρέθη σὲ δύο γάμους στὴν Κύπρο ἐνῶ στὶς 12 ὀργάνωσε τὴν ἑορτή μου, χωρὶς ἑγὼ νὰ τὸ ξέρω» ἐτόνισε χαρακτηριστικά.
    Ἡ κ. Σαμψὼν ἐτόνισε ἐπίσης πὼς ἀπὸ τὶς 10 Ἰουλίου ὁ σύζυγός της εἶχε καλέσῃ σὲ συζήτηση στὴν βουλὴ «καὶ ἄλλους συναγωνιστὲς γιὰ νὰ προλάβουν τὸ κακό», ὅπως εἶπε καὶ ἄφησε αἰχμὲς γιὰ τὴν ὕπαρξη τοῦ ἐγγράφου ποὺ ἐμπλέκει τὸν Χρ. Λαμπράκη καὶ τὸν σύζυγό της στὴν προετοιμασία τοῦ πραξικοπήματος:
    «Δὲν ἔγινε ποτὲ αὐτὴ ἡ συνάντησις. Εἶναι ἀπορίας ἄξιο τὸ πῶς εὑρέθη ἔγγραφο μετὰ ἀπὸ 37 χρόνια. Μπορεῖ νά ἔχῃ κάποιος πολιτικό ὄφελος; Περιμέναμε ὅλοι νά πεθάνουνε δηλαδή; Πρὸς Θεοῦ», συμπλήρωσε ἡ Βέρα Σαμψών.

(Στὴν μία φωτογραφία ὁ Νῖκος Σαμψὼν καὶ στὴν ἄλλη ὁ «ἀρλεκίνος» Κουλίας.)

Δημητριάδης Κωνσταντῖνος

Σημείωσις

Ἀφιερωμένο στὴν κυρία Βέρα Σαμψὼν ποὺ ἑορτάζει σήμερα….!!!

Χρόνια πολλὰ λοιπόν, γιὰ τὴν σημερινή της ὀνομαστικὴ ἑορτή.
Εὐχὲς σὲ μίαν γυναῖκα ποὺ ὅλην τὴν ζωή της τὴν ἔζησε μέσα σὲ ἀγῶνες, στιγματισμούς, ἀπαξίωση, ἀποκλεισμούς, πόλεμο…
Μία γυναῖκα ποὺ ἐστάθη στὸν σύζυγό της ὅσο λίγες γυναῖκες μποροῦν νὰ σταθοῦν στοὺς συντρόφους τους…
Ποὺ δὲν τὸν ἔζησε τὸ πλάι της…
Ποὺ ἦταν ἡ ἴδια μάννα καὶ πατέρας γιὰ τὰ παιδιά της…

Χρόνια πολλὰ κυρία Βέρα.
Ἀπὸ καρδιᾶς!!!

(Visited 448 times, 1 visits today)
Leave a Reply