Ῥῆξις γερμανο-τουρκικῆς συμμαχίας;

Σοβαρότατα προβλήματα ἔχουν προκύψῃ ἀνάμεσα στὴν τουρκικὴ μειονότητα τῆς Γερμανίας, ποὺ μετατρέπεται σὲ στόχο τῶν πάσης φύσεως Γερμανῶν πολιτῶν.

Συντόμως ἀναμένονται ἐξεγέρσεις ἐντὸς τῶν γερμανικῶν πόλεων, σύμφωνα μὲ πληροφορίες.

πηγὴ

πηγὴ

Οἱ ἐξελίξεις τρέχουν σὲ ὅλα τὰ ἐπίπεδα…

Ἀ.Ἑ.

(Visited 70 times, 1 visits today)
Leave a Reply