Χάνει συνειδητῶς τὸ κράτος πραγματικὰ ἔσοδα

Μετὰ ἀπὸ 14 μῆνες ποὺ ἔκλεισα τὰ βιβλία μου, τὸ Κράτος καὶ τὸ Ἀσφαλιστικό μου Ταμεῖο ἔχει χάσῃ ἀπὸ ἐμέναν σὲ Φόρους (Ἀμέσους καὶ Ἐμμέσους / Φόρους Τρίτων) καὶ Εἰσφορὲς περισσότερα ἀπὸ 10.000 Εὐρώπουλα…

Ὑπολογίστε ἐπὶ πλέον καὶ τὶς 300.000 ἐπιχειρήσεις ποὺ ἔχουν κλείσῃ μέχρι τώρα…

Γιὰ νὰ μὴν ὑπολογίσουμε φυσικὰ καὶ τὶς Ἐπιχειρήσεις-Ζόμπυ, ποὺ μένουν ἀνοικτὲς ἐπειδὴ οἱ ἰδιοκτῆτες τους δὲν ἔχουν τὰ χρήματα γιὰ νὰ τὶς κλείσουν…

Αὐτὰ τὰ ἔσοδα δὲν ἀντικαθίστανται, παρὰ μόνον ἀπὸ αὔξηση τῆς Φορολογίας, σὲ ὅ,τι κινεῖται ἢ δὲν κινεῖται, καὶ ἐπιβολὴ νέας Φορολογίας σὲ ὁ,τιδήποτε ὑποθέσουν ὅτι μπορῇ νὰ ἀποφέρῃ ἔσοδο…

Ἐὰν φορολογήσουν πάντως τὴν μ@λακία ποὺ μᾶς δέρνει καὶ ψηφίζουμε τέτοια κουμάσια, θὰ αὐξηθοῦν τρελλὰ τὰ Φορολογικὰ Ἔσοδα.

Τὸ Χρήσιμον

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply