Βολεμένοι δικαστικοί;

Μιᾶς καὶ μιλᾶμε γιὰ βόλεμα ἀνωτάτων δικαστῶν-Golden Boys

Ἂς συγκρίνοουμε τὴν ἀμισθὶ τοποθέτηση τῆς Θάνου μὲ τὸν ἐκλεκτὸ τοῦ Μητσοτάκη, τὸν Κυριτσάκη, ποὺ ἔγινε ἀπὸ τὸ πουθενὰ πρόεδρος τῆς Ἐπιτροπῆς Ἀνταγωνισμοῦ τὸ 2009.
Μέ τί μισθό πῆρε τήν θέση;
Πέραν τῆς συντάξεώς του;

Ἑννέα χιλιάρικα (9.000€) σὺν τὴν σύνταξη!

Ὁ ἄλλος, ὁ Ἀθανασίου, ἔγινε Βουλευτὴς μὲ τεράστιο μισθὸ καὶ προνόμια/παροχὲς πολλαπλάσια.

Αὐτοὶ πληρώνοντο γιὰ τὰ καλὰ ἀπὸ τὴν ΝΔ, ὡς «ἀναγνώριση» τῆς σπουδαίας δικαστικῆς καριέρας τους…

Φλωρᾶς Γεώργιος

ἐπιμέλεια κειμένου Φιλονόη καὶ Φίλοι

(Visited 105 times, 1 visits today)
Leave a Reply