Χώρα ὅπου κάθε ἀντισυνταγματικότης «νομιμοποεῖται» …δικαστικῶς!!

15 μῆνες ἀπλήρωτη ἡ κοπέλα κι αὐτοκτόνησε.

Κάποιος μπορεῖ πολὺ εὔλογα νὰ πῇ ὅτι οἱ δικαστὲς ποὺ εἶπαν ὅτι τὸ νὰ σὲ ἀφήνουν ἀπλήρωτο δὲν ἀποτελεῖ βλαπτικὴ μεταβολὴ τῆς συμβάσεως, εἶναι οἱ ἠθικοὶ αὐτουργοὶ καὶ αὐτοῦ τοῦ ἐγκλήματος.
Ὅπως καὶ ὀλῶν τῶν ὑπολοίπων ἐγκλημάτων…

Ἡ Ἑλλὰς εἶναι ἡ μόνη χώρα τῆς Εὐρώπης ποὺ ὅλα τὰ μνημονιακὰ ἐκτρώματα -περιλαμβανομένου τοῦ ἐξωφρενικοῦ ΕΝΦΙΑ- πέρασαν καὶ πῆραν τὴν μεγάλη σφραγίδα ἀπὸ τὸ κατεστημένο, τῶν μεγαλο-δικαστῶν.
Αὐτῶν τῶν Δικαστῶν ποὺ δὲν θέλουν νὰ δηλώνουν «πόθεν ἔσχες».

Βέργος Κωνσταντῖνος

εἰκὼν

(Visited 99 times, 1 visits today)
Leave a Reply