Φαινόμενα ἰδιοκτησίας (σὲ μὴ κομμουνιστικὲς χῶρες)

Γεγονός…
Στὴν Σιγκαπούρη οἱ πολίτες σὲ ποσοστὸ 87% εἶναι ἰδιοκτῆτες τοῦ σπιτιοῦ τους.

Τὸ μακρυνὸ 1970 ἡ κυβέρνησις τῆς χώρας αὐτῆς ἔκρινε, ὅτι ἔπρεπε νὰ πουλήσῃ στοὺς ἐνοίκους τὰ σπίτια, τὰ ὁποῖα εἶχε κατασκευάσῃ, διότι:

  • α.Εἶδε ὅτι τὰ ἰδιόκτητα σπίτια ἦσαν καλλίτερα συντηρημένα.
  • β. Κυρίως ἔκρινε ὅτι ὁ πολίτης ἀναπτύσσει πατριωτικὰ αἰσθήματα, ὅταν εἶναι κάτοχος ἰδιοκτησίας.

βροπαϊστής: στὴν Γερμανία καὶ στὴν Σουηδία ἡ ἰδιοκτησία εἶναι στὸ 30-40%.
Μπορεῖ οἱ Σουηδοὶ ἢ οἱ Γερμανοὶ νὰ πληρώνουν φόρους, ἀλλὰ ἀπολαμβάνουν ἐξαιρετικὲς παροχὲς ἀπὸ τὸ κράτος.
Τέλος ἡ μανία τῶν Ἑλλήνων νὰ κατέχουν σπίτια καὶ ἰδιοκτησία. Εἶναι μία ἀναχρονιστικὴ συνήθεια, ποὺ προέρχεται ἀπὸ τὸ γεγονός, ὅτι ὁ Ἕλληνας δὲν πέρασε διαφωτιΖμό.

Γλεντῆστε τους ὅπου τοὺς εὑρίσκετε!!!
Εἶναι κομμουνιστὲς σὲ ἀπόκρυψη.

Υ.Γ.1. Ἡ βαρώνη τῆς καρδιᾶς μας τὶς ἀρχὲς τῆς δεκαετίας τοῦ 80, ἐφήρμοσε τὸ πρόγραμμα τῆς Σιγκαπούρης.

Υ.Γ.2. Ὅσοι δὲν γνωρίζετε ποιὰ εἶναι ἡ βαρώνη τῆς καρδιᾶς μας, μπορεῖτε νὰ μὲ ἀπομακρύνετε ἄμεσα.

Υ.Γ.3. Ἡ Σιγκαπούρη εἶχε κάνῃ ὁμοσπονδία μὲ τὴν Μαλαισία, ἔφυγε τὸ 1965 σχεδὸν κλαίγοντας ἀπὸ τὴν ὁμοσπονδία, διότι τὰ 660 τετραγωνικὰ χιλιόμετρα θεωροῦσαν οἱ πολιτικοί της, ὅτι δὲν τῆς ἐξησφάλιζαν ἐνδοχώρα.

«Ἕνας»

εἰκόνα

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply