Φαινόμενα ἰδιοκτησίας (σὲ μὴ κομμουνιστικὲς χῶρες)

Γεγονός…
Στὴν Σιγκαπούρη οἱ πολίτες σὲ ποσοστὸ 87% εἶναι ἰδιοκτῆτες τοῦ σπιτιοῦ τους.

Τὸ μακρυνὸ 1970 ἡ κυβέρνησις τῆς χώρας αὐτῆς ἔκρινε, ὅτι ἔπρεπε νὰ πουλήσῃ στοὺς ἐνοίκους τὰ σπίτια, τὰ ὁποῖα εἶχε κατασκευάσῃ, διότι: Συνέχεια

Δὲν εἶναι τροχόσπιτο!!! Εἶναι σπίτι!!!

Καὶ τὶ σπίτι!!!
Σπίτι …τσέπης! Ὅσο ἕνα μικρὸ ΚΟΝΤΕΙΝΕΡ!!!!

Ἀπὸ τὶς καλλίτερες ἰδέες ποὺ ἔχω δῇ τὰ τελευταῖα χρόνια!
Ἀναλογικῶς πάντα, φθηνή, εὐκολομεταφερομένη καὶ κυρίως, αὐτόνομος. 
Ἔχω δεῖ τέτοιο μικρὸ σπιτάκι, σπιτάκι ὅμως, σὲ χῶρο φίλων στὴν Κρήτη. Πράγματι ἐκπληκτικό!
Ἀπὸ τὴν ἄλλην, τὸ κόστος του εἶναι κάπως …τσιμπημένο, γιὰ ἐξοχικὴ κατοικία, ἰδίως ἐὰν προσθέσουμε τὰ ἔξοδα μεταφορᾶς του. (Ἐκτὸς ἐὰν ὑπάρχῃ ἰδιόκτητος χῶρος.)
Σὲ κάθε περίπτωσιν τὸ θεωρῶ χρήσιμο σὰν ἰδέα. 
Συνέχεια

Σπίτι ἀπὸ χαρτὶ γιὰ ἀστέγους καὶ πρόσφυγες.

Ἐν τάξει, δὲν λέω, καλὴ ἰδέα φαίνεται, κι ἄς εἶναι ἀπὸ χαρτί.
Φαντάζομαι πὼς ὁ κατασκευαστὴς ἔχει λάβῃ ὑπ’ ὄψιν του τὶς καιρικὲς συνθῆκες.
Δὲν μᾶς ἐνδιαφέρει λοιπὸν τὸ ἐὰν ἔχῃ μεγάλη διάρκεια ζωῆς, ἀλλὰ τὸ ἐὰν ἔχῃ τὴν δυνατότητα νὰ στεγάσῃ, δίχως περαιτέρῳ προβλήματα, ὅλους αὐτοὺς ποὺ τὸ χρειάζονται.
Συνέχεια

Μὲ δικαστικὴ ἀπόφασι μειώνονται τὰ ἐνοίκια!

Αὐτὸ εἶναι καλό! Πόσοι καὶ πόσοι δὲν ἀπελπίστηκαν ἀπὸ ἕνα πανάκριβο ἐνοίκιο; Δὲν ἔχουν ὅλοι γύρω μας τὴν ἰδιωτικὴ κατοικία. Ἀλλὰ καὶ οἱ ἐποχὲς εἶναι ἀκραῖα περίεργες, ἔως ἐπικίνδυνες.