Θυσίες ἄγνωστες

Ἀπὸ τὸν φίλο Νῖκο Θωμᾶ:

Ὁ ἄγνωστος πόλεμος τοῦ ἀκταιωροῦ «Φαέθων» καὶ οἱ ἀγνοημένοι νεκροὶ τῆς 8ης Αὐγούστου 1964.

Ὁ Σημαιοφόρος Π. Χρυσούλης, οἱ Ὑποκελευστὲς Σ. Ἀγάθος, Ν. Πανάγος, καθὼς καὶ οἱ ναῦτες Ν. Καπαδούκας καὶ Π. Θεοδωρᾶτος, ὅπως ἐπίσης καὶ ὁ Μορφίτης ἐθελοντὴς Ἄντης Φιλήτας.

 

(Visited 91 times, 1 visits today)
Leave a Reply