Διαχρονικὲς συνθῆκες λεηλασίας

Μία μικρὰ ἐπανάληψις σήμερα, γιὰ νὰ θυμηθοῦμε ἐκ νέου τὰ ὅσα συμβαίνουν ἐδῶ καὶ …αἰῶνες (ναί, ναί, αἰῶνες!!!) στὴν χώρα μας, εἰς βάρος μας καὶ εἰς βάρος ὅλων τῶν γενεῶν ποὺ θὰ ἀκολουθήσουν!!!
Διότι τὸ πρόβλημα δὲν εἶναι μόνον τῆς ἀσυλίας καὶ τῆς ἀλληλοκαλύψεως καὶ τῆς διαπλοκῆς, ἀλλὰ ὅλης τῆς πολιτικῆς ἀντιλήψεως περὶ «δικαίου», περὶ «νόμων» (ὑπερασπίσεως τῶν καταχραστῶν) καὶ περὶ ἐξουσίας γενικότερα.
Κι ὅταν ἀναφερόμεθα σὲ ἐξουσία γενικότερα, ἐννοοῦμε ὅλων τῶν εἰδῶν τὶς ἐκδοχές της, ποὺ μὲ ὅλων τῶν εἰδῶν τὰ προσχήματα, ἁπλῶς καταδυναστεύει λαούς, τοὺς γενοκτονεῖ κατὰ περίπτωσιν, ἀσκώντας τὴν ἐξουσία της μὲ τὴν βία καὶ τὸν φόβο καὶ τὸν θάνατο.

Κι ἐὰν ἐπὶ τουρκοκρατίας μία ἀρχὴ (ἐπισήμως) καθῴριζε τὰ πάντα, στὴν πραγματικότητα ἔως σήμερα δὲν ἄλλαξε κάτι, ἐφ΄ ὅσον ἀφ΄ ἑνὸς οἱ ἀπόγονοι τῶν ἰδίων κοτζαμπάσηδων ἐπικρατοῦν, ἀφ΄ ἑτέρου, μὲ πρόσχημα τὴν δημοκρατία, ἔχουν σήμερα καὶ τὴν …συναίνεσιν τοῦ κάθε λαοῦ, συμπεριλαμβανομένου καὶ τοῦ δικοῦ μας.

Ἀπολαμβάνουμε λοιπόν, γιὰ νὰ τὸ ἐμπεδώσουμε, τὸ ἐπίσημο νομικὸ πλαίσιο, ποὺ ἀθῳώνει τοὺς «δικούς τους» καὶ διατηρεῖ ἐν καταστολῇ τοὺς «δικούς μας*»!!!

Ἀφιερωμένον σὲ κάθε μικρὸ ἢ μεγάλο κλεφτρόνι!

Ἅμα ἁρπάξῃς ἕνα πεντοχίλιαρο, λέγεται κλοπή, εἰς βαθμὸν πταίσματος, καὶ χρᾶαααπ, τσακώνεις ἕναν μῆνα….

Ἃμα γραπώσῃς 100.000, λέγεται κλοπὴ εἰς βαθμὸν πλημμελήματος  καὶ μπορεῖ νὰ ἁρπάξῃς μέχρι τέσσερα…. (ἐννοεῖ μηνάκια…)

Ἃμα τσακώσῃς 10.000.000, λέγεται ὑπεξαίρεσις… Συμφωνοῦντος τὸ λοιπὸν εἰσαγγελέως καὶ ἀνακριτοῦ, ἐξέρχεσαι ἀπὸ τὴν ἀνάκρισιν.

Ἃμα τσακώσῃς 100.000.000, λέγεται κατάχρα ἐμπιστοσύνης μὲ κακούργημα, νὰ ποῦμε… Καὶ τέλος πάντων, ἡ δίκη ἀναβάλλεται  κι ἐξέρχεσαι μὲ βούλευμα….

Ἂμα τσακώσῃς 500.000.000, λέγεται σύμβασις καὶ δέχεσαι συγχαρητήρια..

Κι ἂμα μπλεχθῇς μὲ τὰ δὶς καὶ μὲ τὰ τρίς, λέγεται ἐξαγωγὴ συναλλάγματος καὶ χρᾶααααπ, παίρνεις τὸ παράσημο!

Ὑπάρχει κάποια ἀντίῤῥησις;

Τί κλέφτης εἶσαι;

Διασκεδάζουμε λοιπὸν (ὅσο μποροῦμε) τὴν πίκρα μας, τὴν ὀργή μας καὶ τὴν ἀγανάκτησίν μας…
Ἔτσι κι ἀλλοιῶς, γιὰ τὴν ὥρα, μόνον διαπιστώσεις μποροῦμε νὰ κάνουμε.
Ἔς …«αὔριο» τὰ σπουδαία, ποὺ θὰ ἀφοροῦν πρωτίστως στὴν ὀρθὴ ἐφαρμογὴ καὶ ἀπόδοσιν δικαίου, κατὰ πῶς ὁρίζουν ἀπολύτως οἱ Φυσικοὶ Νόμοι…

Φιλονόη

 * Ὅπου «δικοί μας» ἐννοεῖται πὼς θεωροῦμε ὁποιονδήποτε, γιὰ τοὺς ὁποίους ἠθικοὺς καὶ συναισθηματικοὺς λόγους του, ἀρνεῖται νὰ συμμετάσχῃ στὸν μηχανισμὸ καταπατήσεως τῶν δικαιωμάτων τοῦ συνόλου, ἀλλὰ καὶ στὴν διαδικασία ἐξαπατήσεως τῶν πολλῶν, πρὸς ὄφελος τῶν ὀλίγων..

(Visited 113 times, 1 visits today)
Leave a Reply