Θρασίμια τῆς ἀσιατικῆς στέππας

Σὰν σήμερα Τουρκοκύπριοι, ἀδέλφια τοῦ λόρδου καὶ ἄλλων ἐπιφανῶν τουρκολάγνων, συνεπικουρούμενοι ἀπὸ τὴν ἀστυνομία τοῦ ψευδοκράτους καὶ ἀπὸ ἄτακτα στίφη Τούρκων ἐποίκων «γκρίζων λύκων», ὑπὸ τὰ ἀπαθῆ ὅμματα τῶν ἀνδρῶν τοῦ Ο.Η.Ε. καὶ τῶν δικῶν μας ἀξιωματούχων, σκότωσαν ἐν ψυχρῷ, ἐπιτιθέμενοι μὲ τὸν μόνον τρόπο ποὺ ξέρουν, εἴκοσι ἐναντὶον ἑνός, χρησιμοποιώντας μαχαίρια, λοστοὺς καὶ τσεκούρια, τὸν Ἐθνομάρτυρα τοῦ Κυπριακοῦ Ἑλληνισμοῦ Τᾶσο Ἰσαάκ…

Ἕναν Ἑλληνόψυχο νέο, ποὺ ἀπαίτησε τὸ αὐτονόητον, ἀπὸ τὰ θρασίμια τῆς ἀσιατικῆς στέππας…: «Τὴν Πατρίδα του»!!

Οὐδεὶς ἐπλήρωσε γιὰ αὐτὸν τὸν ἀποτρόπαιο φόνο…
Ἴσως καὶ οἱ δολοφόνοι του νὰ σουλατσάρουν στὴν ὁδὸ Λήδρας, πίνοντας τὸ καφεδάκι τους, νὰ συναγελάζονται μὲ τὰ «ἀδέλφια  τους» τῆς  UNITE#CYPRUS#NOW….

Αὐτοὶ εἴμαστε…
Δυστυχῶς…

Δημητριάδης Κωνσταντῖνος

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply